Groepsgrootte

Door de Inspectie van het Onderwijs is voor het eerst onderzoek gedaan naar de feitelijke groepsgrootte in het basisonderwijs. Blijkbaar begint er, heel langzaam, een besef te groeien dat de groepen in het reguliere basisonderwijs, zelfs voor Nederlandse begrippen, erg groot zijn. De Nederlandse groepen behoren samen met die van Ierland en Turkije tot de grootste van Europa.

Mijn dochter zit op de school in het dorp waar ik woon, haar meester geeft les aan een combinatiegroep van 37 kinderen. Er passen er letterlijk niet meer in het lokaal.

Ook op onze school hebben we zo'n combinatiegroep van 37 leerlingen en nog een van 33. De groep waar het aanvankelijk lezen plaatsvindt telt 33 leerlingen. De kleutergroepen passeren over enige tijd de grens van 35. Andere scholen in Hoorn melden vergelijkbare aantallen. Ons schoolteam heeft drie jaar lang gekozen om, ondanks een tekort aan formatieplaatsen (6,8), toch 7 groepen te formeren. Doordat op onze school de zogenaamde 'leerlingenweging' niets oplevert, zouden wij onacceptabel grote groepen krijgen. Drie jaar lang zijn er ADV-dagen ingeleverd en maakte het hele team meer uren dan er vergoed werden. Is dit een goede oplossing? Wij vonden dat onze verantwoordelijkheid eigenlijk geen andere oplossing overliet.

En de onderwijzer.... die schreef rustig verder, evenals de vakbonden en de ouders. Inmiddels accepteert men het gelaten. Grote groepen - dat is nu eenmaal zo. Er zijn zelfs onderzoekers die durven te beweren dat de groepsgrootte nauwelijks effect heeft op het onderwijsrendement. Het is te gek voor woorden. In een grote groep heeft de leerkracht minder tijd voor een individuele leerling. Een schooldag minus groepsinstructies, kringgesprekken en andere gezamenlijke activiteiten en de tijd die dan overblijft wordt gedeeld door de gemiddelde groepsgrootte. Er blijft dan een schrikbarend laag aantal minuten over voor individuele begeleiding. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat veel leerlingen die nu in het speciaal onderwijs les krijgen, op de basisschool in hun woonomgeving hadden kunnen blijven, mits er kleinere groepen waren geweest.

Niet bekend

    • Directeur van O.B.S. 'Het Ooievaarsnest' te Hoorn
    • Piet Beemsterboer