Fraude aangepakt op warenmarkten Utrecht

UTRECHT, 5 OKT. Op de wekelijkse warenmarkten in Utrecht zijn in de eerste vier maanden van dit jaar fraudegevallen tot een bedrag van 1,5 miljoen gulden ontdekt.

Een Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam van de gemeente, politie, openbaar ministerie, bedrijfsverenigingen en belastingdienst controleerde de gegevens van 384 ondernemingen, veelal eenmanszaken, die op de markten werkzaam zijn en de ruim duizend personen die de kramen bevolken. Een aantal onderzoeken loopt nog. De Veemarkt en de automarkt waren niet in het onderzoek betrokken.

Een groot deel van de fraude, bijna 700.000 gulden, betreft niet-opgegeven omzet en ten onrechte genoten zelfstandigenaftrek. Voor het overige gaat het om uitkeringen bij bedrijfsverenigingen en sociale diensten. Bij de controles werden 140 werknemers aangetroffen die niet bekend waren bij de belastingdienst en de bedrijfsverenigingen.

Het fraudeteam constateert dat zijn werkzaamheden een preventieve werking hebben gehad. Sinds het begin van het project is er 'een ander beeld' op de week- en wijkmarkten ontstaan: in de kramen is nu minder of ander personeel werkzaam. Het fraudeteam pleit voor een beter toezicht op de vereiste aanwezigheid van de vergunninghouder; deze moet zijn vergunning kunnen tonen, zo mogelijk met sofinummer. Het merendeel van de vergunninghouders neemt het document niet mee naar de markt en een grote groep weet zelfs niet hoe de vergunning eruit ziet.

Om 'onoirbare informele banden' te voorkomen is een stringente scheiding nodig tussen de naleving van de marktverordening, de toewijzing van standplaatsen en inning van de marktgelden. Het fraudeteam pleit voor jaarlijkse openlijke controles, zodat “ook voor het publiek zichtbaar wordt gemaakt dat met handhaving ernst wordt gemaakt.”