Financieringstekort

Op Prinsjesdag en bij de behandeling van de Miljoenennota in de Tweede Kamer wordt ons gemeld, dat het financieringstekort vermindert. Rekent u even mee: financieringstekort voor dit jaar is 18,6 miljard gulden, voor volgend jaar 20,9 miljard. Een stijging met 2,3 miljard gulden. De staatsschuld bedraagt in 1995 402,5 miljard gulden, volgend jaar 423,4 miljard. De staatsschuld stijgt met 20,9 miljard. Het enige dat vermindert is een verhoudingsgetal, namelijk de verhouding van het financieringstekort ten opzichte van het bruto-binnenlandse-produkt. Ik ben het van harte eens met de roep om meer evenwicht in de begroting (zoals de heer Brokx in NRC Handelsblad van 19 september) en de wens om eventuele meevallers te gebruiken voor vermindering van de staatsschuld.

    • Bert Mulder