Evolutie (4)

Op 21 april besloot Piet Borst zijn column met: “Dit zij haar (de staatssecretaris) vergeven, mits ze maar zorgt dat de evolutietheorie in het Centraal schriftelijk terecht komt.” In april vroeg het Nederlands Instituut voor Biologie haar reeds om dit tot stand te brengen voor het MAVO/VBO-programma, laatstelijk vastgesteld in december 1994, de aanleiding voor de afgelopen discussie.

Op 26 september stuurde mevrouw Netelenbos het antwoord: “Zoals u weet heb ik inmiddels een beslissing genomen over de opname van de evolutietheorie in het centraal examen biologie. Ik heb mij daarbij laten leiden door de enige overweging die ik echt terzake vind, te weten dat het redelijk is dat in het centraal examen in een vak een theorie wordt opgenomen die door de vakdeskundigen wordt aangemerkt als centraal te staan in dat vak”.

Navraag over wat de staatssecretaris nu precies heeft besloten, leverde op dat de evolutietheorie gewoon in het Centraal schriftelijk Examen zal worden opgenomen. Dat geldt voor HAVO en VWO, waarvoor de vakontwikkelgroepen nu nieuwe programma-voorstellen uitwerken, die in 1998 zullen worden ingevoerd. Dit geldt ook voor MAVO en VBO waarvoor door de commissie Van Veen een nieuw voorstel wordt gemaakt voor het programma dat eveneens in 1998 zal worden ingevoerd. Wel ziet mevrouw Netelenbos er vanaf om het in december 1994 vastgestelde programma voor MAVO en VBO te herzien zoals wij hebben gevraagd, om voor deze korte tussenperiode 'wijziging op wijziging' te voorkomen. We mogen verwachten dat daarmee op korte termijn de evolutietheorie in het voortgezet onderwijs een passende plaats krijgt.

Onze vraag namens de biologie, ondersteund door de Stichting Levenswetenschappen van NWO, de NVON-sectie biologie, de Biologische Raad van de KNAW, de VSNU-kamer biologie en de Vereniging Didaktiek Biologie, heeft duidelijk gemaakt dat evolutietheorie onmiskenbaar een centraal onderdeel van de biologie is. De steun van de KNAW en D66-Tweedekamerleden Lambrechts en Bakker maakten er een publieke discussie van. Een lange periode van discussie, binnenskamers en in de landelijke pers, wordt hiermee op een goede wijze afgesloten. Daar zijn we verheugd over.

    • Drs. Kees Koopman
    • Directeur Ned. Inst. voor Biologie