Evolutie (1)

Daar komt de aap uit de Piet Borsts mouw (W&O 21 sept.) Men wil de wetenschappelijk onomstreden evolutieleer in het CSE invoeren, maar de vrees van met name veel CDA-politici (die Borst mijns inziens terecht veronderstelt), dat het meteen de oorspronkelijke atheïstische interpretatie zal zijn, wordt bewaarheid. Dit maakt verdedigbaar, dat scholen die anders interpreteren, deze leer in eigen beheer moeten kunnen examineren en we het gevaar van sectarisch extremisme maar voor lief moeten nemen. Er is namelijk een goede reden om naast het verklaringsmodel der natuurlijke selectie ook de mogelijkheid van vollediger verklaringen open te houden. Want is het inderdaad waar, dat natuurlijke omstandigheden waarin willekeurige (naar men zegt) mutaties plaatsvinden i.p.v. tot willekeur tot orde leiden en tot de nauwkeurige afstemmingen die wij in organismen zien? Wijzen deze niet qualitate qua op het enige alternatief van willekeur, namelijk toeleg? En wordt aan natuurlijke selectie niet teveel toegeschreven, boven haar karakter uit van voorwaardescheppend en bevorderend te zijn?

Staatssecretaris Netelenbos kan mogelijk uit de impasse komen, doordat men het feit van evolutie centraal examineert met inruiming van de rol van natuurlijke selectie, maar dat men nadrukkelijk ter vrije interpretatie (juist ook op openbare scholen) openhoudt, dat er voor de verklaring méér aan de hand kan zijn. Wanneer haar geleerde adviseurs echter zeggen, dat zulks de evolutieleer zelf 'verraadt', dan mag de staatssecretaris, indien zij dit overneemt, maar één ding doen en dat is afzien van invoering in het CSE. Ik zou het betreuren indien het op de laatste manier zou moeten lopen en raad haar daarom ten zeerste aan de knoop op voorgestelde wijze door te hakken.

    • Ds. J.M.M. Thurlings