Erotische lading

In het artikel over wintermode NRC Handelsblad, 21 september, heeft mij een zinsnede zeer gestoord. Daarin staat, dat het voor de internationale zakencode 'not done' is om een erotische lading te 'hanteren'. Met deze bewering ben ik het van harte eens. Erotiek hoort niet op de werkplek thuis; er zijn betere plekken om daarvan te genieten! De toevoeging echter (“Dit is alleen toegestaan voor functies uit een lager kader, zoals dat van secretaresse”) is zeer grievend voor dat zogenaamd lagere kader. Ook dit kader, inclusief de secretaresses, wil volwaardig meedoen in het arbeidsproces. De geciteerde opmerking bewijst dat het spotje tegen ongewenste intimiteit op de werkplek (de man met het hondje bij het kopieerapparaat), een beeldvorming van de vrouw op het werk in stand houdt, die onuitroeibaar lijkt te zijn!

    • E.M. Koets-Stoutjesdijk