Duitse rechter: Leeson mag naar Singapore

SINGAPORE, 5 OKT. De Britse beurshandelaar Nick Leeson mag worden uitgeleverd aan Singapore, de plaats waar hij via miljoenenspeculaties zijn bank Barings naar de ondergang hielp.

Dit heeft een Duitse rechter in Frankfurt, waar Leeson op dit moment gevangen zit, gisteren beslist. De regering van Singapore toonde zich vanmorgen ingenomen en tevreden met het besluit van de rechter. Een woordvoerder van de regering van de Zuidoostaziatische stadstaat zei vandaag dat Singapore “blij is dat de Duitse rechter de bewijzen en documenten van de Singaporese autoriteiten zorgvuldig heeft onderzocht.”

Het gerechtshof in Frankfurt kwam tot zijn uitspraak na bestudering van een bijna duizend pagina's dik boekwerk dat de Singaporese autoriteiten in april dit jaar naar Duitsland stuurden. In het document, dat het officiële verzoek tot uitlevering van de 28-jarige Brit bevat, wordt uitgelegd dat Leeson op basis van twaalf beschuldigingen naar Singapore dient terug te keren voor berechting. Volgens Singapore heeft Leeson zich bij zijn riskante beursspeculaties schuldig gemaakt aan fraude en valsheid in geschrifte. Zo zou de Brit onder andere via een nagemaakte handtekening onder een document geld hebben losgekregen voor zijn beleggingen.

De Duitse rechter heeft nu elf van de twaalf door Singapore ingediende beschuldigingen erkend. Leeson kan, als hij eenmaal is berecht in Singapore, een straf van maximaal veertien jaar gevangenis krijgen. De Brit blijft gevrijwaard van stokslagen of de doodstraf, zo hebben de autoriteiten in Singapore laten weten, omdat deze straffen niet staan op fraude en valsheid in geschrifte.

Nick Leeson onvluchtte Singapore eind februari nadat hij als derivaten-handelaar van de Britse bank Barings via riskante en uiteindelijk mislukte speculaties een verlies van bijna twee miljard gulden had veroorzaakt. Barings werd kort na het debacle overgenomen door de ING. Via Maleisië probeerde de Brit een aantal dagen na zijn vlucht naar zijn geboorteland Groot-Brittannië te komen, maar tijdens een tussenlanding op het vliegveld van Frankfurt werd hij op verzoek van de Singaporese autoriteiten aangehouden.

Leeson heeft sinds zijn aanhouding en daaropvolgende gevangenschap in Frankfurt gezegd dat hij alles in het werk zou stellen niet in Singapore te worden berecht. Volgens de Brit zijn vooral de gevangenisomstandigheden in de stadstaat bizar. Hij prefereerde het Britse strafsysteem. De afgelopen maanden bewerkte hij de Britse autoriteiten om, net als Singapore, ook een uitleveringsverzoek in te dienen bij de Duitse rechter. Een van zijn argumenten daarvoor was dat de meeste slachtoffers van zijn wandaden ook uit Groot-Brittannië komen. Verder beweerde Leeson dat door een rechtszaak in zijn geboorteland het ware verhaal over Barings' ondergang eindelijk aan het licht zou komen.

Leeson richtte zich zelfs per brief, die hij persoonlijk door zijn vrouw liet overhandigen, tot de Britse premier Major en kreeg toestemming om in zijn cel een interview te geven aan de BBC. Leesons advocaten zullen nog een uiterst beroep doen op het Duitse constitutionele Hof in Karlsruhe, waar zij de zaak van hun cliënt nogmaals aanhangig zullen maken. Maar naar verwachting zal dat de uitwijzing slechts vertragen in plaats van tegenhouden. Ook kan Leeson zich nog wenden tot de Europese Commissie voor de Mensenrechten in Brussel om zijn uitwijzing naar Singapore op humanitaire gronden aan te vallen. Maar ook hier lijkt de Brit weinig kans te hebben. Ongunstig in dit verband voor Leeson is een recent rapport van de Duitse ambassade in Singapore waarin wordt geconcludeerd dat zowel het juridisch systeem als de gevangenisomstandigheden in Singapore aan westerse standaard voldoen. De uiteindelijke beslissing voor uitlevering van Leeson aan Singapore ligt bij de Duitse regering.

Leeson zelf heeft volgens zijn advocaat gelaten gereageerd op de uitspraak van de Duitse rechter. “Hij was niet blij, maar zei dat hij er mee heeft te leven”, aldus zijn advocaat. Verwacht wordt dat Nick Leeson op zijn vroegst eind november in Singapore zal arriveren.

    • Max Christern