De Boer dreigt VVD met kabinetscrisis over ecotax

DEN HAAG, 5 OKT. Als de VVD tegen het wetsvoorstel over de invoering van een energieheffing stemt, komt er “crisis in het kabinet”. Dat zei PvdA-minister De Boer (milieu) gisteren na afloop van een debat in de Tweede Kamer. Zij herhaalde haar dreigement vanmorgen op de radio, maar zei er wel bij te verwachten “dat het zover niet zal komen”.

Het conflict over de energieheffing heeft betrekking op de compensatie voor de energieheffing op gas en elektriciteit. Volgens de PvdA moet met het oog hierop de kinderbijslag meer worden verhoogd dan in de begroting van het ministerie van sociale zaken is aangekondigd. De begroting meldt een verhoging van 25 gulden per kind. De VVD vindt een extra verhoging van de kinderbijslag “een kwestie van inkomensplaatjes, waar je het over hebt bij de begrotingsbehandeling van sociale zaken”, aldus het Kamerlid B. de Vries van die fractie.

Vooralsnog houden beide fracties aan hun standpunt vast. Daarbij tekent De Vries aan dat een onderzoek naar de vraag of de verhoging van de kinderbijslag met vijfentwintig gulden voldoende is, wat haar betreft een uitweg uit het conflict kan zijn. De VVD-fractie zegt “vast te houden” aan het regeerakkoord, waarin de invoering van een energieheffing is afgesproken, maar een extra verhoging van de kinderbijslag “wel een heel zwaar punt” te vinden.

Minister De Boer zei vanmorgen dat in het regeerakkoord de invoering van een energieheffing is afgesproken, en dat het eventuele verhogen van de kinderbijslag “een zaak tussen de fracties onderling” is. Een crisis acht zij niet waarschijnlijk omdat “de liefdesbetuigingen van de heer Bolkestein naar het kabinet over het algemeen toch vrij innig zijn, nog steeds”.

VVD-minister Zalm (financiën) waarschuwde gisteren bij de financiële beschouwingen dat niet iedere inkomensachteruitgang “op de millimeter” kan worden gecorrigeerd.