Werkgroep adviseert over beter exportbeleid

DEN HAAG, 4 OKT. Een werkgroep van ondernemers en ambtenaren van de ministeries van economische zaken, financiën, en buitenlandse zaken gaat de knelpunten inventarisereren van het huidige exportbeleid en concrete beleidswijzigingen voorstellen.

Dat is de uitkomst van een gisteren gevoerd overleg tussen staatssecretaris Van Dok (economische zaken) en een delegatie van het exporterende bedrijfsleven. Medio september hebben 21 grote bedrijven en banken, alsmede enkele werkgeversorganisaties een brief aan het kabinet geschreven, waarin ze aandrongen op een verbetering van het exportbeleid. Volgens de ondernemers zijn de groeivooruitzichten van een aantal belangrijke segmenten van de Nederlandse export zwak.

Namens de opstellers van de brief toonde Stork-topman J. Hovers zich na afloop van het overleg content met de reactie van Van Dok. De staatssecretaris zei dat de brief van de ondernemers “op het juiste moment kwam”, enkele dagen nadat het kabinet zijn voorstellen presenteerde om het buitenlands beleid te herijken en economische doelstellingen daarbij meer accent te geven.

Een van de elementen die in de studie van de komende maanden een rol zal spelen is de export-kredietverzekering. Ondernemers vinden dat er aan deze verzekering vaak te veel beperkingen kleven. De exporteurs, waaronder Philips, Fokker en ABN Amro, stellen dat zonder krachtige ondersteuning van de overheid Nederlandse bedrijven in de niet-OESO landen in toenemende mate het onderspit delven tegen hun buitenlandse concurrenten. Zolang het niet mogelijk blijkt internationale afspraken te maken om concurrentieverstoring als gevolg van overheidssteun te voorkomen, moet de overheid het Nederlandse bedrijfsleven dezelfde steun geven als de concurrerende bedrijven in het buitenland ontvangen. “Nederland zou zich in voorkomende gevallen meer als een actieve supporter van de belangen van zijn eigen bedrijfsleven moeten betonen”, meldt de brief.

De ondernemers 'bedelen' niet om meer, zegt Hovers, maar zij hebben Van Dok wel geadviseerd een bedrag van 100 tot 200 miljoen gulden te reserveren voor beleidsintensiveringen.