VVD dreigt met blokkade; Conflict in coalitie over energieheffing

DEN HAAG, 4 OKT. De regeringsfracties VVD en PvdA hebben een groot verschil van mening over de invoering van de energie-heffing. Voor gezinnen wil de PvdA de koopkrachteffecten van de kleinverbruikersheffing compenseren door een extra verhoging van de kinderbijslag. In dat geval stemt de VVD tegen het wetsvoorstel.

De grootste oppositie-partij, het CDA, is tegen de energie-heffing. Morgen debatteert de Tweede Kamer over de het kabinetsvoorstel waarbij alle kleinverbruikers vanaf volgend jaar een heffing van 3,8 cent per kubieke meter gas betalen, oplopend tot 11,2 cent in 1998. Voor elektriciteit bedraagt de heffing 3,5 cent per kilowattuur. De eerste 800 kubieke meter gas en 800 kilowattuur elektriciteit zijn van de heffing vrijgesteld: die beschouwt de overheid als het minimum dat de verbruiker nu eenmaal nodig heeft. De opbrengst wordt geraamd op 1,1 miljard gulden en de heffing wordt gecompenseerd door een pakket van lastenverlichting. Het kabinet wil de overheid burgers en bedrijven aansporen tot energiebesparing zonder dat de lastendruk toeneemt.

Als onderdeel van de lastenverlichting wordt onder meer het bedrag waarover geen loonbelasting en premies volksverzekeringen hoeven te worden betaald, de belastingvrije som, verhoogd. Om 65-plussers en gezinnen met kinderen te compenseren, wordt de speciale ouderenaftrek in de loon en inkomstenbelasting omhoog en de kinderbijslag wordt met 25 gulden per kind verhoogd.

“De compensatie is voor een gezin met kinderen te weinig, en voor een gezin zonder kinderen te veel”, vindt het Tweede Kamerlid Crone. Via een extra verhoging van de kinderbijslag wil hij dit compenseren. “De VVD-fractie vindt 25 gulden extra per kind voldoende”, zegt fiscaal woordvoerder De Vries. “En voor een extra verhoging is geen geld.” “De beste manier om negatieve koopkrachteffecten te voorkomen, is af te zien van de energie-heffing”, zegt haar fractiegenoot Remkes.

De VVD-fractie staat sceptisch tegenover de heffing “maar we houden ons aan het regeerakkoord”, onderstreept De Vries. In het regeerakkoord hebben PvdA, VVD, en D66 afgesproken dat Nederland zich binnen de Europese Unie “met kracht” zal inzetten voor een Europese milieuheffing. “Mocht deze met ingang van 1 januari 1996 niet mogelijk blijken, dan zal Nederland - zo mogelijk samen met andere landen - op die datum in ieder geval een kleinverbruikersheffing op energie invoeren”, aldus het regeerakkoord.

“Het huidige kabinetsvoorstel is onze uiterste grens”, aldus De Vries. De VVD-fractie wil in 1997 een evaluatie van de heffing waarbij de effecten op het milieu en de Nederlandse concurrentiepostie centraal staan.

De regeringsfracties willen dat de heffing ook gaat gelden voor grootverbruikers tot een maximum 50.000 kilowattuur. Onderdeel van de compenserende maatregelen is een tariefverlaging van de vennootschapsbelasting en een verhoging van de zelfstandigenaftrek. “Het bedrijfsleven heeft wel de lusten, niet de lasten. Dat willen we corrigeren”, aldus Crone.