Verdachte bouwer: 'Arubaanse partij AVP kreeg geld'

ORANJESTAD, 4 SEPT. De Italiaanse aannemer Spartaco Ghini heeft in 1987 naar eigen zeggen een bedrag van 50.000 dollar in de verkiezingskas van de Arubaanse AVP-partij van premier Eman gestort als beloning voor de verkregen overheidsgarantie voor de financiering van de bouw van het Beta-hotel.

Dat blijkt uit het nog geheime verslag van een verhoor van Ghini dat op 11 april van dit jaar door Nederlandse politiemensen op Schiphol is afgenomen. De storting deed Ghini op verzoek van de Arubaanse notaris John Raymond Croes die terecht staat voor zijn rol bij de fraude rond het nooit afgebouwde Beta-hotel. “Croes heeft aan mij verteld,” zo verklaart Ghini “dat de ministerpresident geholpen had bij het verkrijgen van de landsgarantie van het land Aruba en dus een bescheiden bijdrage verdiende voor de verkiezingscampagne van zijn partij.” De garantie had een waarde van 50 miljoen dollar.

Ook is er volgens Ghini - die zelf ook tot de verdachten behoort - door hem geld betaald voorafgaand aan de beslissing van de Arubaanse overheid tot het verlenen van de garantie. Ghini in de verklaring: “Tijdens een etentje in de avonduren bleek mij uit de gesprekken die ik had met De Veer, Laclé, Van Gullick en Croes (alle vier verdacht in de fraude zaak, red.) dat aan ,mensen op Aruba' geld betaald moest worden om die mensen over te halen de garantie af te geven.” Een deel van dat geld was volgens Ghini bestemd “voor het betalen van een Arubaanse minister” zoals Eduardo de Veer - hotel- en supermarkteigenaar op Aruba - hem had verteld. Naar aanleiding van geruchten over betalingen aan politici is het openbaar ministerie op Aruba in het diepste geheim een appart onderzoek begonnen naar corruptie bij de overheid. Of de Arubaanse politici ooit geld hebben ontvangen van Ghini is niet duidelijk. Volgens zijn verklaring heeft hij de genoemde bedragen steeds betaald aan tussenpersonen. Tijdens de bouw van het beta-complex, toen vrijwel de hele bouwsom aan de aannemers betaald was, ging Ghini's aannemersbedrijf Sicel failliet en verdween Ghini van het eiland.

De verklaring van Ghini, die gisteren tijdens de eerste dag van het Beta-proces niet was komen opdagen, is een bevestiging van het fraudescenario dat het openbaar ministerie in de dagvaarding uiteen zet. Ghini heeft bekend dat in Perugia contracten werden gesloten met het doel de Arubaanse overheid te misleiden. Uit de verklaring van Ghini blijkt ook dat Croes niet alleen als notaris en bemiddelaar in de zaak optrad maar eveneens meerderheidsaandeelhouder was in de onderneming die het Beta-hotel ging exploiteren. Eman was gisterenavond niet beschikbaar voor commentaar.

Hoewel de inhoud van de verklaringen van Ghini tijdens de eerste dag van het proces inhoudelijk niet ter sprake kwamen, speelde het verhoor wel een cruciale rol tijdens de behandeling. Croes' advocaat mr Wladimiroff stond erop dat hij eveneens de gelegenheid zou krijgen Ghini aan een verhoor te onderwerpen. Ook de door hem opgeroepen getuige, de officier van justitie en voormalig leider van het onderzoek mr Gorter was niet komen opdagen, omdat niet duidelijk was wie voor de kosten zou opdraaien, zo liet Gorter via een fax aan rechtbankpresident Giltay weten. Giltay besloot vanwege het niet verschijnen van de getuigen de strafzaak te verdagen tot in november. Daarmee honoreerde hij het verzoek van Wladimiroff en zijn collega prof. Sjöcrona, verdediger van De Veer die er op hamerden dat de verdediging in gelijke mate de gelegenheid moest hebben getuigen te verhoren als het openbaar ministerie. Ghini en Gorter waren eerder al gehoord, maar de nieuwe verklaringen bevatten elementen die bij Wladimiroff voor “voortschijdende inzichten” hadden gezorgd.

Hoofdverdachte Croes hoefde gisteren nog niet het woord te voeren, maar tijdens een van de vele schorsingen zei hij dat hij onschuldig is van hetgeen hem wordt verweten. Officier mr Hartjes had tijdens zijn openingszet naar voren gebracht dat Croes valse documenten had opgemaakt en dat hij heeft deelgenomen aan ,een vereniging die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven” - een juridische volzin die vaak betrekking heeft op georganiseerde misdaad. Croes gaf in de wandelgangen toe wel fouten gemaakt te hebben, maar dat hij geen misdadiger is: “Ik ben al 26 jaar lang notaris op Aruba en ben in al die tijd nooit bekritiseerd.”

    • Jaco Alberts