Tandartsen vormen uit onvrede een nieuwe vereniging

ROTTERDAM, 4 OKT. Een aantal tandartsen heeft uit onvrede met het beleid van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (NMT) een nieuwe vereniging opgericht, de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). De tandartsen vinden de regionale structuur van de NMT ondemocratisch. Ook vinden ze dat de NMT te veel verplichtingen oplegt aan de leden. “Aan de oprichting is een geschiedenis van tien jaar vooraf gegaan. De maat is vol”, zegt de initiatiefnemer van de associatie, de Bilthovense tandarts H. van Nouhuys.

Aanleiding voor de oprichting is volgens Van Nouhuys de weigering in januari dit jaar van het hoofdbestuur van de NMT om een extra algemene ledenvergadering uit te schrijven. De ontevreden tandartsen hadden op deze vergadering nader willen spreken over de jaarlijkse afdracht van ziekenfondsen aan de NMT. Ook zijn de tandartsen ontevreden over de verplichting om deel te nemen aan de pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds Tandartsen (SPT).

De Associatie is een voorzetting van de Stichting Onafhankelijke Hulpverlening (SOH) die eveneens door Van Nouhuys werd opgericht. Deze stichting heeft volgens de tandarts ongeveer 2.500 sympathisanten. Uit een mailing aan deze sympathisanten is gebleken dat de belangstelling voor een nieuwe vereniging “behoorlijk groot” is. Van Nouhuys verwacht na de presentatie van de associatie over twee weken ten minste duizend leden te kunnen inschrijven. Het SOH-bestuur treedt voorlopig op als bestuur van de associatie, die kantoor gaat houden in Heemstede.

De nieuwe vereniging denkt dat met de oprichting de belangenbehartiging van tandartsen gediend zal zijn. Van Nouhuys: “Alleen al het bestaan van de associatie zal voor de NMT een prikkel zijn om tandartsvriendelijker te zijn in de belangenbehartiging.” Van Nouhuys vindt dat dat de Nederlandse tandartsen “in de tang worden genomen” door stelselmatige verlaging van de vergoedingen en de eisen die aan hen gesteld worden, zoals het verplicht volgen van cursussen en kwaliteitsnormen voor de praktijkhygiëne.

De NMT wijst in een reactie de oprichting van de associatie af. Een woordvoerder wijst erop dat de initiatiefnemers niet goed op de hoogte zijn met de gang van zaken binnen de NMT en dat afscheidingen niet in het belang zijn van de tandartsen in Nederland. De tandartsen in Nederland zijn er volgens de NMT sinds de wijzigingen in de tandartszorg per 1 januari dit jaar gemiddeld tien tot dertien procent in inkomen op achteruit gegaan.