Stadsdeelraden niet impopulair in Amsterdam

AMSTERDAM, 4 OKT. Iets meer dan veertig procent van de Amsterdammers is tevreden over het functioneren van de stadsdeelraden, ruim twintig procent is ontevreden. Dit blijkt uit een representatieve steekproef onder vierhonderd Amsterdammers die is uitgevoerd door het bureau Onderzoek en Statistiek (O+S). De resultaten werden gisteren gepresenteerd.

Van de ondervraagden blijkt 36,5 procent tevreden te zijn over de gemeenteraad, 20 procent is ontevreden. Een ruime meerderheid van de binnenstadbewoners vindt dat de binnenstad onder het bestuur van de gemeenteraad moet blijven.

Niet alleen het bureau O+S heeft de mening onder de bevolking gepeild. In september hebben 190 leden van de gemeenteraad en van stadsdeelraden 1.200 Amsterdammers telefonisch vragen gesteld, vooral over veiligheid en verkeer. Daarnaast hebben 8.500 Amsterdammers een vragenlijst ingevuld die in het huis-aan-huisblad Echo verscheen. Beide enquêtes zijn, in tegenstelling tot het onderzoek van het bureau O+S, niet representatief, aldus dr.Ph. van Praag van de Universiteit van Amsterdam. Beide enquêtes zijn wel uitgebreider dan het onderzoek van O+S, dat de 400 Amsterdammers vijf vragen voorlegde over het functioneren van stadeelraden en gemeenteambtenaren en het gemeentebestuur.

Uit de telefonische enquête en de Echo-enquête blijkt dat driekwart van de ondervraagde Amsterdammers op de hoogte is van het plan van de gemeente om een Noord-Zuidlijn voor de mero aan te leggen. Een kleine meerderheid is voor de aanleg van de ondergrondse metrolijn die van Amsterdam-Noord via het stadscentrum doorloopt naar Amsterdam-Zuid. Een ruime meerderheid van de ondervraagden vindt dat het openbaar vervoer verbeterd moet worden. Van hen wil 60 procent daar echter geen cent meer voor uitgeven. Het openbaar vervoer zou moeten worden verbeterd door trams en bussen vaker te laten rijden, de ritprijzen te verlagen en de veiligheid te vergroten.

Ruim de helft van de ondervraagden blijkt zich niet onveilig te voelen. Veertig procent voelt zich wel onveilig in de eigen buurt. Bejaarden voelen zich relatief het vaakst onveilig. Rondhangende jongeren en ongure types zoals junks, het verminderen van de sociale controle en het functioneren van de politie werden als de voornaamste oorzaak van onveiligheid genoemd. Het voornemen om de conducteurs weer terug te halen op alle trams wordt door 90 procent van de ondervraagden toegejuicht.

De drie enquêtes maken deel uit van het project 'Gesprek met de stad' waartoe de gemeenteraad heeft besloten na de negatieve uitslag van het referendum over de stadsprovincie dat in mei plaats had. Volgens wethouder Ter Horst (bestuurlijk stelsel) heeft de uitslag van het referendum laten zien dat de tijd voorbij is dat de politiek met voorstellen komt en die na enige discussie ook uitvoert. “We moeten in gesprek raken met de burgers over de problemen waarvoor de stadsprovincie een oplossing zou kunnen bieden.”

Ter Horst toonde zich verrast over het draagvlak voor de Noord-Zuidlijn, dat volgens haar groter is dan de tegenstanders beweren. “De spraakmakers in Amsterdam vertegenwoordigen niet de mening van de Amsterdammer.”