Ruimte op geldmarkt neemt toe

AMSTERDAM, 4 OKT. De geldmarkt blijft in een zodanig ruime positie verkeren dat de besparing op het contingent de afgelopen week verder kon oplopen, van 2,6 procent ten tijde van de vorige weekstaat, tot 4,2 procent op maandag. Dat dit wat veel van het goede was bleek uit de daggeldrente, die maandag vanwege de ruim aanwezige liquiditeiten terugviel tot 3,38 procent en zo onder het tarief van de voorschotrente daalde (3,50 procent), een uitzonderlijke situatie. In de overige tarieven was over de hele linie een lichte stijging te constateren met circa 5 basispunten. Zo nam de 3-maands Aibor (Amsterdam inter bank offered rate, de rente waartegen Nederlandse banken deposito's aanbieden aan andere banken) toe van 3,86 procent vorige week dinsdag tot 3,92 procent op 3 oktober. De voortdurende aanwezigheid van de Agent van Financiën in de geldmarkt om Dutch Treasury Certificates (DTC's) aan de man te brengen hield hier de druk op de ketel. Reden is de nog resterende grote financieringsbehoefte van de Staat in 1995 en de ruim 4,5 miljard gulden aan vervallende DTC's.

Kijkend naar de weekstaat blijkt dat het Schatkistsaldo is gegroeid in de afgelopen week, voornamelijk door binnengekomen belastingafdrachten. Het toegenomen saldo heeft een verkrappend effect op de geldmarkt van bijna 1,8 miljard gulden. Dit geldt ook voor de toename van de bankbiljetten in omloop (181 miljoen gulden) en het verder oplopen van de hoeveelheid uitstaande Nederlandsche Bank Certificaten (NBC's) in de handen van banken. Dit instrument, dat tot doel heeft om de geldmarkt op wat meer marktconforme wijze af te romen dan via de kasreserve, heeft ruim 700 miljoen extra liquiditeiten vastgelegd, doordat uitgifte van 1,77 miljard aan nieuwe NBC's de hoeveelheid vervallende NBC's ruim overtrof. Tegenover deze verkrappende transacties stond de verruimende werking van de aanzienlijke verlaging van de kasreserve, die voor de periode van 29 september tot 11 oktober bijna drie miljard lager is vastgesteld dan in de periode daarvoor en nu uitkomt op 9 miljard. Ook is bij de voorlaatste speciale beleningen, die tot 4 oktober liepen, bijna 500 miljoen meer toegewezen aan de banken. Deze operaties hadden tot gevolg dat de ruimte op de geldmarkt afgelopen week uiteindelijk met bijna 400 miljoen gulden toenam, hetgeen wordt weerspiegeld in de verlaging van de voorschotten in rekening courant. De vandaag toegewezen nieuwe speciale belening van slechts 506 miljoen voor de periode tot 11 oktober, tegen een ongewijzigd tarief van 3,80 procent, zal de ontstane ruimte inperken. Voorzover de Bundesbank met haar vandaag iets verlaagde reporente van 4,05 procent nog ruim boven het Nederlandse beleningstarief ligt, is een verlaging van het Nederlandse tarief niet te verwachten.

Bron: Economisch Bureau ING Groep