Nederlands moet in Grondwet beschermd

DEN HAAG, 4 OKT. De Tweede Kamerfracties van het CDA en GPV willen de positie van de Nederlandse taal waarborgen in de Grondwet. De Kamerleden Koekkoek (CDA) en Van Middelkoop (GPV) hebben gisteren hiertoe een initiatief-wetsontwerp ingediend.

Als belangrijkste reden voor het wetsontwerp noemen de indieners de verdergaande internationalisering waardoor het Nederlands steeds meer wordt bedreigd. Koekkoek en Middelkoop betogen dat in de Grondwet iedere verwijzing naar de eigen taal ontbreekt. Ze stellen voor een volzin toe te voegen: “De bevordering van de Nederlandse taal is voorwerp van zorg van de overheid.”

Van Middelkoop ziet een licht bedreigende situatie voor het Nederlands. In negen Europese landen is de eigen taal in een grondwet vastgelegd. Het GPV-Kamerlid wil met zijn voorstel de positie van Nederlanders in internationale bestuursorganen verstevigen.

Tegelijk met het indienen van het wetsontwerp, stelde staatssecretaris Patijn (Europese zaken) in Luxemburg het 'talenregime' in informele Europese bijeenkomsten aan de orde. Het is daar de regel dat er van drie talen (Frans, Duits en Engels) of van àlle Europese talen vertaalfaciliteiten zijn. Bij de drie laatste informele bijeenkomsten werd niet in het Nederlands 'getolkt', maar wel in het Grieks en Deens. “Ontoelaatbaar”, was het oordeel van de staatssecretaris.

Met een grondwettelijke verwijzing naar de eigen taal zou Patijn volgens Van Middelkoop “iets overtuigender” om erkenning van het Nederlands kunnen vragen bij Europese bijeenkomsten. Niet iedereen loopt even hard voor het Nederlands, vindt Van Middelkoop. “Lubbers heeft ooit een flinke steek laten vallen door bij de oprichting van het Europees Merkenbureau het Nederlands niet als officiële werktaal te laten erkennen.”

Van Middelkoop verwacht dat de Kamer zijn wetsontwerp breed zal steunen. Hij zegt er niet aan gedacht te hebben ondertekenaars voor zijn voorstel in regeringsfracties te zoeken. Hij vindt het verankeren van de Nederlandse taal een zaak van nationale allure “waarbij alle partijzaken wegvallen.

Het zal nog even duren voordat het wetsvoorstel van Van Middelkoop en Koekkoek daadwerkelijk in de Grondwet staat. Eerst moet de Kamer in zijn huidige samenstelling met een tweederde meerderheid akkoord gaan. Na Tweede Kamerverkiezingen moet meer dan de helft van de nieuwe Kamer het wetsontwerp steunen.