Museum koopt Van Hoogstraten

DORDRECHT, 4 OKT. Het Dordrechts Museum heeft onlangs het schilderij Vogelstilleven met kat van Samuel van Hoogstraten aangekocht. Het uit 1669 stammende doek (ƒ60.000) kon met steun van een particulier fonds worden verworven. Van Hoogstraten (1627-1678) geldt als één van de belangrijkste Dordrechtse schilders uit de zeventiende eeuw. Hij werd opgeleid door Rembrandt en was ook als dichter en schrijver actief. Hij schreef onder meer een verhandeling over de schilderkunst.

De aanschaf stelt het Dordrechts Museum in staat een representatief beeld van het oeuvre van Van Hoogstraten te geven. Het museum bezat al acht schilderijen van zijn hand. De lapjeskat die op het stilleven is afgebeeld, figureert ook al in een ander schilderij in het museum. “We mogen aannemen dat we nu weten hoe de kat van Van Hoogstraten er uitzag, aldus museumdirecteur J.M. de Groot.”