Met opzet storen 06-11 is voortaan strafbaar

ROTTERDAM, 4 OKT. Mensen die misbruik maken van het alarmnummer 06-11 kunnen sinds eind vorige week een gevangenisstraf van maximaal twee weken opgelegd krijgen of een geldboete van ten hoogste 5.000 gulden. In aanmerking voor deze straf komen mensen die 'met opzet' en 'voortdurend' een centrale storen.

Tot nu toe konden 'plaagbellers' alleen civielrechtelijk worden vervolgd. Hiertoe moest worden aangetoond hoeveel schade zij veroorzaakten. Dit is moeilijk in cijfers uit te drukken omdat de meeste nep-bellers alleen maar even lachen, grappen, hijgen of zwijgen. Slechts zelden rukt tevergeefs een ambulance of brandweerwagen uit. Nu het 'voor niets bellen' zelf kan worden bestraft is deze bewijsvoering niet meer nodig.

06-11 heeft zeer veel last van nep-bellers. In 1993 betrof het aantal 'evidente plaagtelefoontjes' in het hele land ongeveer twee miljoen, driekwart van het totaal. In de regio Amsterdam viel negentig procent van de telefoontjes uit een telefooncel in de categorie 'aantoonbaar misbruik'.

Het grootste probleem is het opsporen van de bellers. Het ministerie van binnenlandse zaken is in september 1993 in de regio Amsterdam een proef gestart met 'automatische identificatie' van 06-11-bellers. Met één druk op de knop konden telefonistes het nummer van een lastige beller opslaan in het computergeheugen. Dook de beller vaker op, dan zocht de PTT de adresgegevens erbij en stuurde een brief, waarin stond dat de politie zou worden gewaarschuwd als het misbruik niet zou ophouden. Wanneer bleek dat vanuit een telefooncel werd gebeld, werd een surveillerende politieauto ingeschakeld.

Het experiment was een groot succes. Door de aankondiging alleen al daalde het misbruik met enkele tientallen procenten. Na een half jaar was het aantal plaagtelefoontjes gedaald van 70 naar 18 procent van het totaal. Veruit de meeste opgespoorde bellers bleken kinderen tussen de zes en acht jaar te zijn, bij voorkeur bellend op zondag of woensdagmiddag vanuit een telefooncel. Volgens een woordvoerder van de Amsterdamse politie was het meestal afdoende hen vermanend toe te spreken of met de surveillancewagen af te zetten bij hun ouderlijk huis.