Melkertbanen ook voor seizoenswerkers

DEN HAAG, 4 OKT. Langdurig werklozen die het afgelopen jaren gedurende korte tijd als seizoenwerker hebben gewerkt, bijvoorbeeld in de aspergeteelt, mogen wel een gesubsidieerde baan in het bedrijfsleven gaan bezetten. Minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) heeft gisteren verklaard dat hij de regeling voor deze experimentele banen zal aanpassen. De bedoeling is dat er 20.000 van deze banen komen en dat ze mede met uitkeringsgelden worden betaald.

De banen, een onderdeel van de zogenoemde Melkertbanen, zijn bedoeld voor langdurig werklozen, dus mensen die ten minste een jaar zonder betaalde baan zitten. Gemeenten hebben de afgelopen periode gemerkt dat seizoenwerkers die maar een paar weken per jaar werk hebben, daardoor niet voor deze banen in aanmerking kwamen. Den Haag en andere gemeenten klaagden daarover vervolgens bij het ministerie.

Melkert zei gisteren in antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid Dankers (CDA) het “vanzelfsprekend” te vinden dat dergelijke werklozen wel tot de groep worden gerekend die voor de banen in aanmerking komt. “Mensen die korte tijd in de aspergeteelt aan de slag zijn geweest, mogen daarvoor niet gestraft worden.” Tegelijk waarschuwde de minister ervoor dat de gesubsidieerde banen niet te snel mogen worden toegewezen aan werkzoekenden die ook wel op eigen kracht aan de slag kunnen komen.

De bewindsman sprak tegen dat er grote achterstanden bestaan bij de vervulling van de Melkertbanen, waartoe ook de 40.000 nieuwe banen worden gerekend die er deze kabinetsperiode in de collectieve sector bij moeten komen. Hij gaf toe dat er “aanloopproblemen” zijn. “Het zou ook een wonder zijn als dit probleemloos zou verlopen”, aldus Melkert. Hij meldde dat er inmiddels meer dan 3.000 mensen via een Melkertbaan aan het werk zijn. De bedoeling is dat dit jaar 5000 van de 40.000 reguliere banen worden bezet en 2000 van de 20.000 experimentele banen. De minister zei te verwachten dat dit eind 1995 inderdaad het geval zal zijn.