Genderkliniek gaat over twee weken open

UTRECHT, 4 OKT. De Genderkliniek in Utrecht, waar echtparen het geslacht van hun kind kunnen beïnvloeden, begint over twee weken met de eerste behandelingen. Volgens een woordvoerder van de kliniek is in de afgelopen weken met ongeveer twintig echtparen een intake-gesprek gevoerd.

Minister Borst (volksgezondheid) verklaarde gisteren voor de televisie dat zij in januari komt met een wetsontwerp op bevruchtingstechnieken waarin het aanbod van geslachtsbepalende technieken wordt verboden. Op kortere termijn zal via een aanpassing van de Wet op de ziekenhuisvoorzieningen geslachtskeuze op medische gronden aan een vergunning worden gebonden. Volgens de minister wordt met de geslachtskeuze op niet-medische gronden een grens overschreden. “Je reduceert kinderen tot een voorwerp dat je leuk lijkt.” Borst vreest een ontwikkeling waarin het mogelijk wordt kinderen met bepaalde eigenschappen, zoals intelligentie, lengte of de kleur haar, te kiezen. “De samenleving is gebaat bij een grote variatie”, aldus de minister in een uitzending van RKK-KRO.

Het CDA-Kamerlid A. Lansink vreest dat het te lang zal duren voordat een wettelijk verbod van kracht is. “Eigenlijk zou er nu al ingegrepen moeten worden. Ik wil meer opheldering van de minister over de tijdsplanning. Als die niet deugt, moet er een noodwet komen”, verklaarde Lansink.

De Genderkliniek zal met haar behandelingen doorgaan, totdat dit wettelijk verboden is, aldus de laborant en administratief medewerker bij de kliniek C. Dekker. Na de tv-uitzending met minister Borst hebben zich volgens Dekker vanmorgen opnieuw twee echtparen gemeld die een dergelijk verbod vóór willen zijn. In totaal hebben zich tot nu toe tachtig echtparen voor een behandeling opgegeven. Een daadwerkelijk begin van de behandeling is afhankelijk van het tijdstip waarop bij de kandidaten de ovulatie optreedt.

De Genderkliniek, een initiatief van de zakenlieden B. van Delen en B. Doll Havinga, werkt met een methode van zaadscheiding, waardoor ouders 70 tot 80 procent kans zouden hebben om een kind van het gewenste geslacht te krijgen. Een behandeling kost tweeduizend gulden. De methode is in medische kring omstreden en ook de Gezondheidsraad heeft geconcludeerd dat de werkzaamheid ervan niet is aangetoond.

Na het ontslag op staande voet van de arts P. Roos in juni is inmiddels een andere arts aan het centrum verbonden, maar zijn naam blijft om privacy-redenen voor niet-cliënten geheim, zo verklaart laborant Dekker. De cliënten krijgen informatie over de behandeling en kunnen desgewenst artikelen uit medische tijdschriften over de methode krijgen. Die informatie is niet beschikbaar voor buitenstaanders. De kliniek kent geen raad van toezicht, maar die zal worden ingesteld “als het nodig is”, aldus Dekker.

De regionaal inspecteur voor de volksgezondheid J. Remmen zegt zich terughoudend op te stellen jegens de kliniek. “Ik wil voorkomen dat ik legitimerend werk.” Remmen zou het toejuichen als de werkzaamheden van de kliniek als experiment zouden plaatsvinden. “Het zou hen sieren als ze het als een experiment zouden inrichten, met alle waarborgen die daarbij horen. Dat betekent dat er volgens een protocol wordt gewerkt en dat er een medisch-ethische toetsing door een onafhankelijke commissie is.”