Derde net pleit voor centrale publieke omroep

HILVERSUM, 4 OKT. De omroepen van het derde net (VARA, VPRO, NPS en RVU) bepleiten de oprichting van een centrale publieke omroeporganisatie.

Deze organisatie krijgt de zendmachtiging en is verantwoordelijk voor de uitzendschema's en produktie van alle programma's.

Dit schrijven de omroepen van het derde net in een brief aan staatssecretaris Nuis (media). Zij wijken daarmee af van het standpunt van een meerderheid van het NOS-bestuur (de omroepen op Nederland 1 en 2). Dat wil namelijk dat iedere omroep zijn zendmachtiging behoudt. Wel zullen 'zendercoördinatoren' beperkte bevoegdheden krijgen over uitzendschema's van de omroepen.

Staatssecretaris Nuis schreef in mei dit jaar aan de Tweede Kamer dat de huidige organisatiestructuur van de publieke omroepen 'een slagvaardig optreden' tegenover de commerciële omroepen belemmert. De omroepen moeten van Nuis verregaand samenwerken en vanaf 2000 wil hij de zendmachtigingen niet meer per omroepvereniging maar per net verstrekken. Hij verzocht de omroepen hun visie op de toekomst van het publieke bestel te geven.

“Wij zijn van mening dat ontzuiling van de Nederlande samenleving moet leiden tot een radicale herziening van het publieke omroepbestel, zonder dat het daardoor aan programmatische pluriformiteit inboet”, schrijft VPRO-voorzitter A.J. Heerma van Voss namens het bestuur van het derde net. Het bestuur ziet een centrale publieke omroeporganisatie voor zich die drie televisie- en vijf radiozenders beheert.

Iedere zender moet een duidelijk eigen profiel krijgen. De NOS is voor die centrale omroeporganisatie “geenszins geëquipeerd” om als “samenwerkings- en ondersteuningsorgaan” te dienen. “De leidinggevende traditie en ervaring beperkt zich hier, onvermijdelijk, tot de eigen programma's en de gemeenschappelijke, ondersteunende staf.” Wat de rol van de omroepen in zo'n centrale omroeporganisatie wordt, is nog niet duidelijk.

Als het model van de centrale omroeporganisatie politiek niet haalbaar is, willen de omroepen op het derde net een zendmachtiging per zender. In dat geval is de samenwerking te vergelijken met die in de krantenwereld. “In die zin kan de publieke omroep gezien worden als een samenwerkingsverband dat de voorwaarden schept voor de uitgave van drie onderling verschillende kranten, namelijk de drie geprofileerde netten”, schrijft Heerma van Voss. De centrale coördinatie beperkt zich dan bijvoorbeeld tot het niveau van de uitzendschema's.