Consumentbond waarschuwt beleggers Albeco

De Consumentenbond waarschuwt beleggers in het Haagse diamantfonds Albeco ervoor om niet massaal hun inleggeld terug te vragen bij de rechter. Wanneer dat zou gebeuren, dreigt een faillissement voor Albeco, zo zegt de bond.

Een groep van inmiddels zeker vijftig beleggers zal volgende week in kort geding vragen om terugstorting van hun inleggeld van minimaal 35.000 gulden. Zij vrezen dat Albeco het beloofde rendement van minstens 13,5 procent niet waar kan maken en twijfelen aan de waarde van de diamanten van het fonds. De verkoopwaarde zou ver onder de door Albeco genoemde 30.000 gulden per steen liggen. Sommige stenen zouden zelfs niet meer dan 5.000 tot 10.000 gulden opleveren. De president van de Haagse rechtbank bepaalde op 1 augustus in kort geding dat Albeco aan drie beleggers het inleggeld moet terugbetalen. De rechter oordeelde dat de beleggers door toedoen van het fonds, opgericht door de Haagse zakenman A. Lagerwaard, tenminste “in dwaling” zijn gebracht. Hij sloot bedrog zelfs niet uit. Inmiddels heeft een tweede en grotere groep beleggers een procedure aangespannen. Deze dient volgende week woensdag. De procedure is overigens officieel aangespannen tegen A. Pit Beheer bv. Onder die naam heeft Albeco een deel van de activiteiten gegroepeerd. De raadsman mr.J. Somers van de beleggersgroep wil hier voorafgaand aan de zaak niet op ingaan. Hij wil ook niet zeggen hoe groot de groep eisers precies is. Dat laatste valt te verklaren uit een brief van de Consumentenbond gericht aan de leden die tevens beleggers in het fonds zijn. De Consumentenbond roept de volgens eigen opgave 413 deelnemers op eerst uitvoerig te overleggen met Somers of de door de bond gecontracteerde advocaat mr.A. Lagemaat. “Met Somers en vele anderen heeft ook hij zijn twijfels over de kredietwaardigheid van het Haagse bedrijf”, aldus de bond in haar brief. “Wanneer alle beleggers massaal hun inleggeld van 35.000 gulden zouden terugvorderen, is de kans op een faillissement niet ondenkbaar.”