Borst: proef op wilsonbekwamen soms toestaan

DEN HAAG, 4 OKT. Minister Borst (volksgezondheid) vindt dat in uitzonderlijke gevallen medische experimenten mogelijk moeten zijn op mensen die hun wil niet kenbaar kunnen maken, zoals demente bejaarden en kinderen.

Borst zei dit gisteravond in het KRO-televisieprogramma Studio.

De minister wil daarmee de mogelijkheid openen onder speciale omstandigheden een alternatief te hebben voor het testen van medicijnen op proefdieren. Het testen van een pil tegen de ziekte van Alzheimer is volgens Borst eigenlijk alleen nog mogelijk op demente bejaarden. In het belang van het medisch onderzoek is het volgens haar denkbaar dat medicijnen in de toekomst worden uitgeprobeerd op deze patiënten.

Borst neemt met dit standpunt het advies aan de Tweede Kamer over van de commissie-Meijers, die eerder dit jaar tot het oordeel kwam dat medisch wetenschappelijk onderzoek op wilsonbekwame mensen ethisch en juridisch aanvaardbaar is. De commissie gaat uit van de bereidwilligheid van proefpersonen om aan een medisch experiment mee te werken, maar dat wil niet zeggen dat er bij wilsonbekwamen “categorisch van het tegendeel moet worden uitgegaan”. Er moet bij een eventueel onderzoek wel toestemming worden verleend door een vertegenwoordiger van de wilsonbekwame. De risico's en bezwaren zouden tot een minimum beperkt moeten worden.

Borst zal begin volgend jaar samen met minister Sorgdrager (justitie) een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen dat inhoudt dat in het kader van medische experimenten onderzoeken op wilsonbekwamen in uiterste gevallen mogelijk moet zijn.

Het Kamerlid Lansink (CDA) vindt dat Borst met haar voornemen “zo langzamerhand de grenzen overschrijdt”. “Er zal eerst zeer goed moeten worden onderzocht of andere technieken geen alternatief kunnen bieden. Op voorhand heeft het CDA grote moeite met de plannen van Borst”, aldus Lansink.