Verslaafde Duitsers

Het artikel 'Duitse kerken in Amsterdam helpen verslaafde Duitsers' (NRC Handelsblad, 25 september) bevat enkele fouten. De kop van het artikel suggereert dat de stichting AMOC met kerken in Amsterdam samenwerkt, dat is maar tot een klein gedeelte waar. AMOC wordt al meer dan tien jaar voor het grootste gedeelte door de gemeente Amsterdam gefinancierd. De kerken hebben slechts in de beginperiode rond 1980 zorggedragen voor een gedeeltelijke financiering. De gemeente nam het vrij snel over.

Het bericht vermeldt dat AMOC (niet met een K dus) 18 drugshulpverleners in dienst heeft. Wij beschikken echter maar over 4,8 formatieplaatsen. AMOC richt zich nog steeds op Duitse drugsverslaafden, die nog altijd de grootste groep buitenlandse drugsverslaafden in Amsterdam zijn. Dat neemt niet weg dat onze ervaringen ook voor andere groepen buitenlanders, zoals Italianen gebruikt kan worden.

    • Eberhard Schatz
    • Stichting Amoc