Produktschappen

In artikel 'Produkt- en bedrijfschappen te oppervlakkig doorgelicht'( NRC Handelsblad, 20 september), verwijst historicus Ton van Zeeland naar het rapport 'Het schap op maat genomen' (Evaluatie-onderzoek naar het functioneren van de produkt- en bedrijfschappen). De heer Van Zeeland stelt dat het desbetreffende rapport in opdracht van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid is opgesteld. Dat is slechts ten dele juist. In het voorwoord van het rapport kan worden gelezen, dat behalve het ministerie van SZW óók de ministeries van economische zaken, van binnenlandse zaken en van landbouw, natuurbeheer en visserij tot de opdrachtgevers behoren.

Dat wordt in de discussie rondom dit rapport nog wel eens vergeten. Vooral nu de minister van SWZ zich wèl en de ministers van EZ en LNV zich niet in de conclusies van het rapport kunnen vinden, is een correcte vermelding van alle opdrachtgevers tot het evaluatie-onderzoek op zijn plaats.

    • Drs. H.D. Schouten