'Parlement EU moet in Straatsburg blijven'

LUXEMBURG, 3 OKT. Spanje gaat in naam van de landen van de Europese Unie een vermanende brief sturen aan de voorzitter van het Europarlement, Klaus Hänsch, met de opdracht dat het Europarlement jaarlijks twaalf zittingen moet houden in het Franse Straatsburg. Spanje is dit half jaar voorzitter van de Europese Unie.

Het Europarlement besloot vorige maand met 266 tegen 251 stemmen om in 1996 slechts elf keer bijeen te komen in Straatsburg en acht maal in Brussel. Op aandringen van Frankrijk hebben de vijftien EU-lidstaten gisteren dat besluit veroordeeld, omdat het in strijd is met het zogeheten compromis van Edinburgh. “Het parlement kan niet zo maar afwijken van wat in een verdrag staat”, zei gisteren de Nederlandse staatssecretaris, Patijn. Op de Europese top in Edinburgh werd eind 1992, na een langdurige strijd over de hoofdzetel van het parlement, besloten dat het Europarlement twaalf keer per jaar in Straatsburg vergadert en daarnaast een ongelimiteerd aantal vergaderingen in Brussel mag beleggen.

De vergaderingen in de Elzas, waarvoor telkens een grote en kostbare verhuizing van parlementariërs, medewerkers en archieven plaatsheeft, is veel Europarlementariërs een doorn in het oog. Volgens Patijn kunnen de ministers het Europarlement niet dwingen in Straatsburg te vergaderen. “Maar ik denk niet dat ze het op de spits zullen drijven”, aldus de staatssecretaris. “Men houdt zich in de Europese Unie graag aan afspraken.”