Overleg Fokker en bonden in het slop

AMSTERDAM, 3 OKT. Het overleg tussen Fokker en de vakbonden over de besparingen op de arbeidskosten is in het slop geraakt. De bonden vinden de belangrijkste voorstellen op hoofdlijnen onaanvaardbaar.

Fokker echter denkt dat het personeel wel met de bezuinigingsvoorstellen zal instemmen. De noodlijdende vliegtuigfabrikant gaat bij de ondernemingsraden en het personeel onderzoeken of er steun voor de maatregelen bestaat.

Dit heeft A. van der Moolen, vertegenwoordiger van de vakbond Unie BLHP dinsdag desgevraagd medegedeeld.

Doordat Fokker de meningen gaat onderzoeken, loopt de invoer van de besparingsoperatie vertraging op, zo denkt Van der Moolen. Fokker wilde het overleg begin november afgerond hebben, maar dat is door de weerbarstige houding van de bonden onwaarschijnlijk geworden. “Het overleg zit in een dal”, aldus Van der Moolen.

Fokkers bezuinigingspakket bestaat uit zo'n twintig punten. Daarmee moeten de arbeidskosten met 10 procent dalen. Zo zou de loonsverhoging niet meer uitgekeerd moeten worden. Ook zou de vut-regeling van de metaal-cao verlaten moeten worden.

De bonden en Fokker kwamen maandag laat voor de tweede keer bijeen. Al tijdens de eerste bijeenkomst werd duidelijk dat de voorstellen moeilijk lagen. Ook G. van der Heuvel, bestuurder van de Industrie- en Voedingsbond CNV, betwijfelt of de werknemers de kostenreductie steunen. “Er bestaat een toenemend verzet tegen de geplande invulling. Ook wordt sterk betwijfeld of de bezuinigingen wel werken.”

Twijfel bestaat er ook over de communicatie binnen Fokker. De vakbonden hadden maandag met J. Fousert, hoofd personeelszaken, afgesproken geen mededelingen naar buiten te brengen. Fousert vond het irritant dat zijn werknemers het nieuws telkens weer via de pers moesten vernemen.

De bedoeling was de werknemers dinsdagmorgen eerst in te lichten via het personeelsblad Fokker Flits. Tot grote verbazing van de bonden hing het interne voorlichtingsblad dinsdagmorgen niet aan de poort. “Er is weer wat misgegaan”, aldus Van der Heuvel. Volgens een Fokker-woordvoerder wordt er nog aan het stuk gewerkt. (ANP)