Nijmegen wist af van illegale lozing vet en afval

NIJMEGEN, 3 OKT. De vuilophaaldienst van de gemeente Nijmegen heeft vanaf 1981 met medeweten van de dagelijkse leiding illegaal vet en afvalwater in het riool geloosd. Dit heeft de gemeente Nijmegen vanmiddag bekendgemaakt.

Vorige maand werd al bekend dat de lozingen plaatsvonden, maar toen kon nog niets gezegd worden over de aard en de omvang van de lozingen. Strafrechtelijk onderzoek heeft nu uitgewezen dat de lozingen met medeweten van het management van de stadsreiniging rechtstreeks op het riool werden geloosd.

Het onderzoek heeft ook aangetoond dat medewerkers van de dienst tegen contante betaling bedrijfsafval van Nijmeegse ondernemingen hebben meegenomen. Verder werd er illegaal afvalwater geloosd en werden er afvalwater-monsters genomen en beoordeeld, terwijl die monsters aangeleverd hadden moeten worden bij het Zuiveringsschap Rivierenland.

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen denkt met een Plan van Aanpak de problemen bij de dienst te kunnen verhelpen. “Het college voelt zich als geheel verantwoordelijk voor de realisatie van deze verbeteringsacties en zal deze ook zelf aansturen”, zo staat in het plan te lezen. Volgens het college moet het Plan van Aanpak vooral herhaling van dergelijke zaken in de toekomst voorkomen.

Een tweede politie-onderzoek heeft uitgewezen dat medewerkers van de afdeling Milieu zich op onwettige wijze hebben beziggehouden met zogeheten Schone-grond-verklaringen en met het vervoer van vervuilde grond. Volgens de gemeente is de kans aanwezig dat zowel de gemeente Nijmegen als ook het personeel van de afdeling strafrechtelijk vervolgd zullen worden. Het onderzoek naar de gang van zaken op de afdeling Milieu zal naar verwachting tegen het einde van het jaar zijn afgerond.

Het college van B & W zal de fractievoorzitters van de partijen “voortdurend nauw betrekken bij de besluitvorming”. In de raadsvergadering van 22 november zal het college tekst en uitleg geven. Ter voorbereiding daarop wordt er een informele vergadering belegd, waarin ook “externe deskundigen” aan het woord gelaten zullen worden. Wanneer deze vergadering zal plaatsvinden, was vanmiddag nog niet duidelijk.