Minister wil concurrentie in busvervoer

DEN HAAG, 3 OKT. Minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) houdt onverkort vast aan invoering van marktwerking in het stads- en streekvervoer, ondanks grote bezwaren van de coalitiefracties PvdA en D66.

Dat bleek gisteren tijdens een debat naar aanleiding van twee rapporten over de toekomst van bus, tram en metro. In het ene rapport, van een commissie onder leiding van oud-minister, nu burgemeester van Tilburg G. Brokx, wordt gepleit voor het aanbesteden van dat vervoer voor perioden van steeds vijf jaar. De commissie-De Boer, genoemd naar oud-commissaris van de koningin, nu milieuminister M. de Boer, wil meer investeringen in de infrastructuur voor het stads- en streekvervoer, onder gelijktijdige vermindering van de subsidies.

In de Tweede Kamer overheerste gisteren de twijfel. GroenLinks en SP wijzen concurrentie af, omdat dan, aldus Poppe (SP), “de wet van de jungle gaat gelden” in het openbaar vervoer. Maar ook de PvdA meende dat de plannen niet garant staan voor een “adequaat en betaalbaar” openbaar vervoer. Deze fractie zou het liefst zien dat de onzekerheid voor werknemers die het gevolg is van regelmatige aanbesteding, wordt weggenomen door het creëren van een 'pool' van personeel en materieel. Alleen het management zou dan om de vijf jaar wisselen, een opzet die, aldus de PvdA, eveneens borg kan staan voor een aantrekkelijker openbaar vervoer.

D66 pleitte voor een model waarbij regio's het vervoer kunnen aanbesteden, maar daartoe niet verplicht zijn. De VVD voelt wel voor concurrentie, maar alleen als de streekvervoerdersgigant VSN wordt opgesplitst in een tiental zelfstandige bedrijven. Het CDA wil langere concessieperioden en, net als het ministerie, in het begin een uitzonderingspositie voor de kwetsbare gemeentelijke vervoerbedrijven. PvdA, D66 en CDA hekelden de jaarlijkse bezuinigingen op de subsidies, met het oog op een grotere kostendekkendheid, terwijl de investeringen in infrastructuur hun vruchten vooralsnog nog niet afwerpen.

Minister Jorritsma hield de alternatieven van PvdA en D66 af, al bleek ze bereid nog eens te kijken naar de mogelijkheden van het PvdA-model. Jorritsma zei “een beheerste vorm” van concurrentie voor te staan, als “prikkel” voor het openbaar vervoer. Volgens haar komt daarbij de sociale functie van het stads- en streekvervoer niet in gevaar. Het debat wordt over enkele weken vervolgd.