Meningsvorming

Het idee om de abonnee meer bij de krant te betrekken, (NRC Handelsblad, 23 september) wil ik graag een persoonlijke draai geven. Dat ik mij nogal eens geroepen voel mijn mening te geven is inmiddels bij de redactie bekend. Helaas is het proces van meningsvorming nogal frustrerend omdat je bij gebrek aan voldoende informatie vaak niet echt een gegronde mening kunt geven.

Twee voorbeelden: In het publieke gesprek over de veranderende naamgeving is het waarom nog steeds niet duidelijk. Het tweede voorbeeld betreft het begrotingstekort. Als eenvoudig burger heb ik de neiging te rade te gaan bij mijn gezonde verstand. Dit geeft mij in dat elk bestuur dat zijn begrotingstekort tot bijna 80 procent laat oplopen onmiddellijk dient af te treden. Dat blijkt dus helemaal niet nodig. Toch maar eens een cursusje economie volgen denk ik dan. Maar dat kun je toch niet van elke zich verantwoordelijk opstellende burger verlangen? Mijn vraag is dus of er een informatieve rubriek gewenst is die over de meest actuele zaken waarbij meningsvorming belangrijk is, de burger voldoende houvast biedt om dat ook gefundeerd te kunnen doen. Ik vermoed dat er heel wat kostbare uurtjes verloren gaan met het te berde brengen van en discussiëren over halve waarheden.

    • Lottie Merkus-Van Zwol