Leerlingen na brand week niet naar school

LEEUWARDEN, 3 OKT. Ongeveer drieduizend leerlingen van het Friesland College in Leeuwarden kunnen ten minste een week niet naar school. Zondagnacht verwoestte een felle uitslaande brand het schoolgebouw aan de Celsiusweg op het industrieterrein van Leeuwarden. De schade wordt geschat op 25 tot 30 miljoen gulden.

De school, een college voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, was pas verbouwd. Een deel van de administratie, de praktijklokalen en de complete inventaris, waaronder machines, bakovens en motorvoertuigen van de afdelingen motortechniek, horeca en bouwkunde, gingen in vlammen op. “Een drama', aldus directielid H. Dijkstra. Ook de gereedschappen van honderden bouwkundeleerlingen gingen verloren. De school noch de leerlingen waren hiervoor verzekerd.

De directie is naarstig op zoek naar een tijdelijk nieuw onderkomen. Een collega-opleiding heeft ruimte aangeboden en past nu roosters aan. De school heeft een centraal informatienummer ingesteld, waar leerlingen met vragen over de hervatting van lessen terecht kunnen.

De schoolleiding gaat er vanuit dat het vuur, dat razendsnel om zich heen greep, is aangestoken. Tien minuten voordat brandalarm werd gegeven, was er een inbraakmelding van het beveiligingsbedrijf van de school. Toen de politie werd gewaarschuwd stonden de panden al in lichterlaaie. “Er is duidelijk door het alarm gelopen”, aldus Dijkstra, “bovendien waren er twee brandhaarden.”

Het is de derde brandstichting dit jaar op het industrieterrein waar de school staat. In juni dit jaar brandden drie gymnastiekzalen van het college af. De schade bedroeg toen vijf miljoen gulden. In maart brandde een opslagloods van Koopmans Meelfabrieken af aan dezelfde straat (schade acht miljoen). De daders zijn nooit aangehouden. Het pand, eigendom van het ministerie van onderwijs, was verzekerd.