Kruisbeeld moet in klaslokaal Beieren

MÜNCHEN, 3 OKT. De Duitse deelstaat Beieren handhaaft de plicht voor openbare scholen om een kruisbeeld in het klaslokaal te hangen. De deelstaat-regering heeft gisteren overeenstemming bereikt over een nieuwe wet waarin de verplichting is opgenomen. Deze zomer bepaalde het Duitse Constitutionele Hof in Karlsruhe dat de huidige Beierse wetgeving die het kruisbeeld verplicht stelt in strijd is met de Duitse grondwet. De uitspraak van 'Karlsruhe' leidde tot een golf van protest in het overwegend katholieke Beieren. Het Hof was van mening dat de Beierse plicht om het kruisbeeld op te hangen in strijd is met de vrijheid van godsdienst.

De nieuwe wet stelt: “gezien het culturele en historische karakter van Beieren (...) moet een kruisbeeld opgehangen worden in elk klaslokaal.” Als ouders tegen het kruisbeeld in de klas protest aantekenen, moet de directie van de school proberen een “vriendschappelijke overeenstemming” met hen te bereiken. Als ouders en school niet tot een vergelijk kunnen komen, moet de schoolleiding een besluit nemen dat de vrijheid van godsdienst respecteert maar dat ook rekening houdt met “de wil van de meerderheid”. De wet moet nog goedgekeurd worden door parlement van de deelstaat, waarin de CSU van premier Edmund Stoiber een meerderheid heeft. Volgens Stoiber blijft de Beierse wet binnen de grenzen die door het Constitutionele Hof zijn gesteld. (Reuter, AFP)