Kabinet bereikt akkoord over fonds voor boeren

DEN HAAG, 3 OKT. Binnen het kabinet is overeenstemming bereikt over de financiering van een saneringsfonds voor boeren, ter bestrijding van het mestoverschot.

De rijksbijdragen voor dit fonds, 420 miljoen gulden, zullen komen uit de begrotingen van de ministers Van Aartsen, (landbouw), De Boer (milieu) en Jorritsma (verkeer). De ministers eisten aanvankelijk dat de rijksbijdragen zouden komen uit de algemene middelen. Minister Zalm (financiën) heeft zich hier met succes tegen verzet. Over de precieze omvang van de departementale bijdragen moet nog overeenstemming worden bereikt.

De boeren zullen, zo meent het kabinet, meer moeten bijdragen aan het saneringsfonds dan eerder was vastgesteld. Het kabinet heeft de bijdrage van de boeren, volgens nog vertrouwelijke voorstellen, nu vastgesteld op 130 miljoen gulden tot 2005. Aanvankelijk wilde het kabinet de boeren tussen 1998 en 2003 100 miljoen gulden laten bijdragen.

De belangenorganisaties van de boeren vinden het kabinetsakkoord onaanvaardbaar. Zij hebben gisteren acties aangekondigd tegen het mestbeleid, waarover mogelijk komende vrijdag een beleidsnota verschijnt.

Het kabinet denkt er voorts over om de hoogte van de heffingen op lage overschrijdingen van de mestnorm te verlagen. Lagere heffingen zouden uiteindelijk kunnen leiden tot een hogere opbrengst, omdat meer boeren dan op een lage norm proberen te komen. De norm voor het mestoverschot ligt volgens het huidige plan op veertig kilo in het jaar 1998 en zal in 2010 teruggebracht worden tot twintig kilo.

De minister van financiën denkt er met Landbouw en Milieu “wel uit te komen”. “De boeren zeggen dat er geen mestrechten moeten worden opgekocht, maar als overheid vinden we dat een goed systeem. De overheid kan ook als opkoper fungeren. Dan krijgen de boeren toch hun geld. Dat is een warme sanering. Mijn vader was kolenboer. Die kolenhandel is intertijd koud gesaneerd. Daar zitten voor mij geen prettige herinneringen aan. Dan is een warme sanering beter.”

    • Koen Greven