Japan stuurt opnieuw rijst naar N-Korea

TOKIO, 3 OKT. Japan zal aan Noord-Korea nog eens 200.000 ton rijst leveren tegen een zachte prijs om het communistische land te helpen de gevolgen van zware overstromingen in juli en augustus te boven te komen. Dat heeft een woordvoerder van de Japanse regering vandaag meegedeeld.

In juni kreeg Noord-Korea al de toezegging van Japan voor de ontvangst van 300.000 ton rijst.

Er is een soepele terugbetalingsregeling getroffen: Pyongyang heeft dertog jaar de tijd om Tokio af te betalen en hoeft slechts 2 à 3 procent rente te betalen. De extra hoeveelheid Japanse rijst is nadrukkelijk bedoeld voor menselijke consumptie en mag niet worden doorverkocht, zo heeft Tokio gewaarschuwd. De levering van de extra hoeveelheid rijst begint eind deze maand.

Het akkoord voor de levering van de rijst werd in Peking getekend, waar Japanse en Noordkoreaanse delegaties de afgelopen dagen onderhandelden over de voedselhulp van Japan aan Pyongyang.

De overstromingen brachten de toch al zwakke economie en infrastructuur van Noord-Korea de afgelopen zomer zware klappen toe. Het stalinistische geregeerde land streefde altijd naar zelfredzaamheid en dat lijkt het land nu op te breken. Reserves aan voedsel ontbraken omdat het grillige klimaat extra produktie van levensmiddelen verhindert. En ook op financieel gebied heeft Noord-Korea geen enkele speling. De export - jarenlang vrijwel afwezig - is zo klein dat het de sschatkist vrijwel niets oplevert.

Artsen zonder Grenzen heeft inmiddels van Pyongyang toestemming gekregen medische hulp te verlenen in de rampgebieden. (AP)