Frankrijk tegen vrijhandel; Onenigheid in EU over nieuwe relatie met VS

LUXEMBURG, 3 OKT. De Europese Unie is verdeeld over de vorm die de samenwerking met de Verenigde Staten in de toekomst moet krijgen.

Een deel van de lidstaten, onder welke Groot-Brittannië en Duitsland, willen dat een studie wordt gedaan naar de mogelijkheid van een vrijhandelszone tussen de EU en de VS. Anderen, met name Frankrijk, hebben bezwaren tegen zo'n vrijhandelszone en willen vooral de nadruk leggen op politieke samenwerking met Washington.

Op 3 december heeft in Madrid een Europees-Amerikaanse topontmoeting plaats. Dan moet over de nieuwe relatie met de Verenigde Staten worden gesproken. De Europese Commissie heeft voorgesteld om, voorafgaand aan die ontmoeting, samen met de Verenigde Staten de mogelijkheid van een vrijhandelszone te bestuderen. Met name Frankrijk, Portugal en België tekenden daartegen gisteren protest aan. Volgens de Franse minister van buitenlandse zaken, Hervé De Charette, is het nog te vroeg om te praten over het afbreken van handelstarieven en over een mogelijke vrijhandelszone.

De gerezen tegenstelling kan een sschaduw werpen op de top in Madrid, die onder Spaans EU-voorzitterschap wordt gehouden. Doel van de bijeenkomst is de betrekkingen tussen Europa en de Verenigde Staten te doen herleven. De laatste tijd zijn die betrekkingen onder spanning komen te staan, door ondermeer uiteenlopende opstellingen in het conflict in voormalig Joegoslavië en door handelsgeschillen over bijvoorbeeld regelgeving van de Europese Unie over bananen.

Behalve over handel, zou in een nieuw samenwerkingsakkoord ook afspraken moeten worden gemaakt op het gebied van defensie en justitie. Zo zou het mogelijk worden dat Amerikaanse verbindingsofficieren bij de Europese politiedienst Europol worden gestationeerd.

De Britse commissaris voor buitenlandse handel, Leon Brittan, trachtte gisteren de gerezen tegenstelling te relativeren met de uitspraak dat een studie naar een vrijhandelszone nog niet betekent dat zo'n vrijhandelszone er ook komt. De Duitse minister van buitenlandse zaken, Klaus Kinkel, noemde de relatie met de VS “te belangrijk om beperkt te bestuderen. Liberalisering van de handel moet in het actieplan blijven, net als de studie naar een vrijhandelszone”, aldus Kinkel.