Fors winstherstel Cehave-Encebe

De Coöperatie Cehave-Encebe in Veghel heeft in het op 30 juni afgelopen boekjaar een fors winstherstel laten zien. De netto winst komt uit op 15 miljoen gulden. Het jaar daarvoor leed de onderneming nog een verlies van 31 miljoen gulden.

De omzet bedroeg 3,25 miljard gulden tegenover 3,4 miljard in het jaar daarvoor. Vooral de verbeterde bedrijfsresultaten van de mengvoeder- en pluimveesector droegen bij aan het winstherstel. De vee- en vleesactiviteiten zijn uit de rode cijfers gekomen en werden medio dit jaar na een grondige reorganisatie ondergebracht in een nieuwe onderneming Dumeco, waarin ook de coöperaties Coveco en Gupa deelnemen.