Familiezaken-minister

De CDA-fractie stelde tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer voor een minister van familiezaken in het leven te roepen; met als doel beleid zo vorm te geven dat het gezinsleven wordt bevorderd. Heerma c.s. heeft er in ieder geval zendtijd mee gehaald, maar meer heeft het plan niet opgeleverd. Wat moet zo'n minister ook doen? Jeugdparadijzen en crêches-op-protestants-christelijke-grondslag openen? Prijzen uitreiken aan de best opvoedende vader en de effectiefst moederende vrouw? Het CDA heeft een dwaas idee gelanceerd. Jarenlang zwaaide CDA-ideoloog Hirsch Ballin zijn moralistische scepter op het tot nu toe terzake verantwoordelijke departement, maar zelfs hij kwam nooit met een dergelijk voorstel. Het lijkt me het beste dat Heerma en zijn fractievrienden zelf eerst maar eens in groepstherapie gaan, om zo tot frisse ideeën te komen. Een minister van familiezaken, het klinkt toch een beetje alsof we collectief onder behandeling moeten.

    • Gerben Karssenberg