Databank met wetten, regelingen en beleidsnota's

DEN HAAG, 3 OKT. Wetten, regelingen, nota's van de overheid en de Handelingen van de Kamer moeten via het wereldwijde computernetwerk Internet toegankelijk worden voor de burger. Dit verlangen heeft staatssecretaris Kohnstamm (binnenlandse zaken) gisteren in Den Haag uitgesproken bij de presentatie van een databank met alle Nederlandse wetten en landelijke regelingen.

“Het uitgangspunt van de wet: iedereen wordt geacht de wet te kennen, is nu nog een fictie”, zei Kohnstamm gisteren. “Tegelijkertijd wordt verspreiding van overheidsinformatie aan de markt overgelaten.” De Algemene Databank Wet- en Regelgeving die gisteren werd gepresenteerd is daar een voorbeeld van. Het systeem is gebouwd door Wolters Kluwer Rechtswetenschappen, computerleverancier Digital en PTT Telecom. De ontwikkeling heeft enige miljoenen guldens gekost. Opdrachtgevers zijn de ministeries van binnenlandse zaken en justitie en de Tweede Kamer, die al met de databank werkt.

Het speciaal ontworpen bedieningsprogramma is zeer gebruikersvriendelijk. Alle meer dan 100.000 artikelen uit circa 4.000 wetten en regelingen staan op een cd-rom. Een abonnement voor vier edities per jaar kost een kleine drieduizend gulden per jaar. Daarnaast is tegen extra betaling toegang te verkrijgen tot de on line versie. Overheden krijgen korting.

Volgens Kohnstamm zal een burger de cd-rom niet snel aanschaffen, “want die wil zo nu en dan eens iets opzoeken”. De staatssecretaris pleit voor een toegankelijkere overheid die “een loket heeft aan de elektronische snelweg”. Hij schetste een toekomst waarbij iemand in 2005, gezeten aan de open haard met een draagbare computer op schoot van het scherm het Staatsblad zit te lezen.

Kohnstamm denkt aan een basisprogramma, met wetsteksten, een index en een eenvoudig zoeksysteem. Commerciële uitgevers kunnen de burger, maar vooral de professionele gebruiker, bedienen met uitgebreidere informatie. Het zijn die 'pro's' waarvoor de algemene databank wet- en regelgeving voor bedoeld is. Zij vinden daarin niet alleen de actuele wetsteksten, maar ook de wetsgeschiedenis en 'hyperlinks' bij verwijzingen naar andere regelingen.