CNV-voorman valt uit naar paars kabinet

DOORN, 3 OKT. Het kabinet-Kok verkwanselt de sociale zekerheid. CNV-voorzitter A. Westerlaken heeft dat dinsdag verklaard tijdens de algemene vergadering van de vakcentrale CNV in Doorn. Verder pleit hij voor een nieuwe zorgverzekering voor kinderen ter vervanging van de oude kinderbijslag.

Volgens Westerlaken “sijpelt het paare gif door het gebouw van de sociale zekerheid”. Hij vreest dat door het monsterverbond van socialisten, voorstander van minimabeleid op behoeften-normen, en de marktverheerlijkende liberalen de sociale verzekeringen in rap tempo in hun kern worden aangetast.

Westerlaken constateert dat de aow langzaam wordt verziekt en de Nabestaandenwet geen rechten meer biedt aan toekomstige nabestaanden zonder kinderen. Gaat het om Ziektewet en wao dan geldt vrije toegang voor verzekeraars.

Het CNV ziet mogelijkheden voor een nieuwe verzekering voor de zorg van kinderen. De oude kinderbijslag en de subsidies voor kinderopvang zouden met een verzorgingstoeslag een nieuwe basisregeling moeten vormen. Daarin is de hoogte van de uitkering voor alle kinderen gelijk. Volgens Westerlaken leidt een dergelijke regeling tot een vereenvoudiging van de bestaande kinderbijslag en krijgen burgers meer keuzevrijheid. Tegelijk komt er volgens hem een einde aan de achterstandspositie van ouders met kinderen met lagere inkomens. (ANP)