Boeren

Net nu de boeren wat meer begrip en een zekere solidariteit bij de bevolking hadden verkregen om niet als milieu-criminelen te worden afgeschilderd, gaan er 300 veeboeren georganiseerd als een volleerde criminele groep de mestbank in Assen beroven. Weg met begrip en solidariteit. (NRC Handelsblad, 16 september).

Al meer dan 10 jaar stoppen met name de veeboeren en soms de akkerbouwers hun energie liever in opportunistisch machtsvertoon dan dat ze met de verwerkende industrie, de toeleverende- en de tussenhandel een bijdrage leveren aan een beleid dat erop is gericht om kwalitatief hoogwaardige produkten te leveren waaraan zonder enige terughoudendheid het eko-label kan worden gehangen. Daarmee scoort de boerenstand nationaal en internationaal. De huidige opstand valt onder de categorie anarchisme.

    • F.J.A. Meijer