Bemiddelaar Staatsen dreigt twist Zaanstad de rug toe te keren

ZAANSTAD, 3 OKT. KNVB-voorzitter J. Staatsen, die in Zaanstad probeert de bestuurlijke verhoudingen te normaliseren, heeft gisteravond tijdens een raadsvergadering gedreigd zijn bemiddeling te staken als de politieke partijen in de gemeenteraad hem daarbij niet steunen.

Al sinds april zijn de politieke en bestuurlijke verhoudingen verstoord. Het conflict kwam naar buiten toen de burgemeester de scheidend korpschef van politie in het openbaar volstrekte incompetentie verweet. Aanleiding voor de extra raadsvergadering was de onvrede bij alle fracties over de manier waarop gemeentesecretaris J. de Wildt zijn ontslag heeft gekregen. De Wildt was geruime tijd met ziekteverlof omdat de spanningen in het stadhuis hem te veel waren geworden. Het boterde niet tussen hem en burgemeester J. Bruinsma-Kleijwegt. Omdat Staatsen voorzag dat 's mans terugkeer ten stadhuize grote problemen zou veroorzaken, willigde hij het verzoek van De Wildt in, hem ontslag te verlenen. Tot hun ongenoegen was geen van de fracties in dit besluit gekend terwijl daar wel afspraken over waren gemaakt.

Wethouder B. Bouwmeester (personeel en organisatie zaken) slaagde er gisteren niet in het ongenoegen bij de fracties weg te nemen. “Achteraf was het verstandiger de fractievoorzitters te raadplegen. Maar we moesten zorgvuldigheid in acht nemen met betrekking tot de De Wildt”, aldus Bouwmeester. Fractievoorzitter van de PvdA, C. Hooghiemstra: “Omdat ik enige bedrevenheid heb in het oplossen van cryptogrammen, heb ik nog enige relevante dingen uit het betoog van de wethouder kunnen destilleren. Het college heeft een blunder gemaakt.”

GroenLinks is inmiddels uit de stuurgroep getreden uit onvrede met de gang van zaken rond De Wildt. Fractievoorzitter S. van den Berg: “We willen niet voor spek en bonen meedoen. Het college heeft de raad genegeerd, het vertrouwen in dit college is totaal verdwenen.” Ook de fracties van CDA en de Zaanse Onafhankelijke Groepering besloten gisteren hun medewerking aan de stuurgroep op te schorten.

“U afficheert mij hier als een deskundig en verstandig bemiddelaar. Deskundige en verstandige mensen trekken wel eens conclusies. De conclusie ten aanzien van de gemeentesecretaris was onvermijdelijk”, aldus Staatsen. Hij riep de fracties op weer deel te nemen aan het verbeteringsproces. De komende dagen zullen zij zich daarover beraden.