Begroting '96 in België in teken van EMU-norm

BRUSSEL, 3 OKT. De Belgische regering heeft vandaag de begroting voor 1996 gepresenteerd. De begroting levert voor ruim 110 miljard frank (6 miljard gulden) besparingen op, vooral via een verhoging van de inkomsten.

De regering presenteerde vandaag ook een meerjarenplan voor de werkgelegenheid van 6,5 miljard frank. Met de vandaag gepresenteerde begroting, wil de regering van premier Dehaene het financieringstekort beperken tot 3 procent van het bruto binnenlands produkt: een van de voorwaarden die zijn vastgelegd in het Verdrag van Maastricht, om mee te kunnen doen aan de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU). Volgens Dehaene wordt de 3 procentsnorm volgend jaar bereikt.

Toetreding van België tot de EMU is van essentieel belang, onderstreepte Dehaene vanmorgen in zijn jaarlijkse State of the Union voor het Belgische parlement. Vooral voor de werkgelegenheid is het volgens Dehaene van belang dat de regering zich houdt aan het verdrag van Maastricht, zowel aan de criteria als aan de kalender.

De vandaag gepresenteerde begroting is de eerste van de regering-Dehaene II. Begin dit jaar schreef premier Dehaene vervroegde verkiezingen uit, opdat de nieuwe regering voldoende tijd had voor het opstellen van de begroting voor 1996.

De nieuwe Belgische begroting bevat voor ruim 34 miljard frank belastingverhogingen. De accijns op benzine gaat omhoog met ongeveer 2 frank per liter. De verkeersbelasting voor dieselauto's wordt opgetrokken. De BTW van 20,5 procent stijgt naar 21 procent, wat 12 miljard moet opleveren. Gepensioneerden die twee of meer pensioenen trekken, moeten daarover voortaan vooraf belasting betalen. Ook wordt de zogeheten bijzondere sociale bijdrage voor hogere inkomens verhoogd, wat 2,5 miljard frank moet opleveren.

Bespaard wordt onder meer in de sociale zekerheid. Op de ziektekostenverzekering wordt 13 miljard gekort, door verhoging van de prijs van sommige geneesmiddelen en door besparing op het budget van ziekenhuizen. Besparingen van 4 miljard frank zijn er in de uitkering voor langdurig werkelozen. De regering rekent op minder uitkeringen door het banenplan. Langdurig werklozen zullen sneller worden geschorst, tenzij ze voor een zogeheten klusjesdienst werken. De verschillende ministeries krijgen zo'n 15 miljard minder.

Inkomsten moeten verder onder andere binnenkomen via de strijd tegen de fiscale fraude (3,5 miljard) en een hogere heffing voor elektriciteitsproducenten (1,5 miljard). De Belgische overheid rekent voorts op een eenmalige inkomst van 11 miljard frank, via de licenties voor de GSM-netwerken voor de bedrijven Proximus en Mobistar.

Commentaren in de media kritiseren vandaag de opbouw van de begroting, die wordt bestempeld als “knip- en plakwerk” en “een boekhoudersconcept met de weegschaal opgesteld”. Gewezen wordt voorts op het feit dat de 3 procentsnorm mag worden gehaald, maar dat de andere belofte van de regering, een meerjarenplan voor tewerkstelling, naar de achtergrond is verdwenen. Het banenplan, waarvoor nu 6,5 miljard frank wordt uitgetrokken, bestaat onder meer verlenging bestaande initiatieven.

Ook wordt de werkgeversbijdrage voor lagere lonen verlaagd. Dit “tewerkstellingsplannetje”, schrijft het dagblad De Financieel Ekonomische Tijd, zorgt in het beste geval voor behoud van de tewerkstelling. “Maar tewerkstelling creëren, daar is meer voor nodig.”

    • Birgit Donker