VVD grijpt weer naar dixie-muziek

Het dixielandbandje is terug in de VVD, zo bleek afgelopen zaterdag tijdens een partijraad in Bussum. Dat gegeven is niet zonder politieke betekenis. Dixieland stond binnen de VVD altijd voor Wiegel, gezelligheid en een zekere bonhomie. Maar de dixieland had de laatste tijd moeten plaatsmaken voor Gordon. Deze zanger zong tijdens de manifestaties van de VVD bij de provinciale statenverkiezingen met zijn 'We 've got the power' de liberalen naar een grote overwinning toe. Daarmee werd Gordon, die zaterdag toch nog even mee mocht doen, synoniem met de dynamiek van de Bolkestein-revolutie in de vaderlandse politiek.

“Het zal wel met de familie-waarden te maken hebben”, grapt het Tweede- Kamerlid Hans Hoogervorst ter verklaring van de terugkeer naar de dixie-muziek. Zojuist heeft zijn politiek leider, Frits Bolkestein, gezegd dat zijn partij enthousiast moet zijn over het pleidooi voor gezinswaarden van CDA-collega Heerma. Dat VVD-Kamerleden daarover hadden zitten lachen tijdens de Algemene Beschouwingen, zoals De Telegraaf had geschreven, was niet waar. Ook binnen “de VVD-familie” was er altijd al aandacht geweest voor de waarde van de hechte familieband, zo stipuleerde de VVD-leider.

Het was één van de weinige keren dat Bolkestein niet zelf een controversieel punt op de agenda zette, maar zich aansloot bij een thema van een collega-politicus van een andere partij. Of dit, naast de muzikale wijzigingen in het programma, een tweede aanwijzing is dat de Bolkestein-revolutie zijn hoogtepunt heeft gehad, moet nog blijken. (KV)

    • Kees Versteegh