Staat geeft minder uit aan crèches

VOORBURG, 2 OKT. In 1994 werden 109.300 kinderen opgevangen in kinderdagverblijven of bij gastouders, ruim tienduizend meer dan het jaar daarvoor. De kosten van de kinderopvang bedroegen vorig jaar 1,029 miljard gulden, 125 miljoen meer dan in 1993. Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De sterke groei van het aantal plaatsen in de kinderopvang is afgezwakt. Tussen 1990 en 1993 was die groei jaarlijks dertig procent, in 1994 negen procent.

De overheid betaalde in 1994 veertig procent van de kosten van kinderopvang, de rest werd betaald door ouders en bedrijven. De bijdrage van de overheid is gedaald ten opzichte van 1993, van 428 naar 407 miljoen. Die daling wordt veroorzaakt doordat meer werkgevers opvangplaatsen voor de kinderen van hun werknemers betalen. Vorig jaar betaalden werkgevers 313 miljoen gulden voor opvangplaatsen. Een jaar daarvoor was dat 192 miljoen, en in 1989 betaalden werkgevers 20 miljoen voor kinderopvang.

De meest gebruikte vorm van kinderopvang is een kinderdagverblijf dat opvang aanbiedt voor de hele dag. Eén op de tien kinderen tussen nul en vier jaar ging daar vorig jaar naar toe, in totaal 71.400. Ze verbleven er gemiddeld drie dagen per week. De wachtlijsten zijn nog steeds lang. Ruim 47 duizend kinderen stonden in 1994 op een wachtlijst voor opvang in een kinderdagverblijf. In 1993 waren dat er 42.000.