Sorgdrager: 'Laat arme moeders niet solliciteren'

ROTTERDAM, 2 OKT. Minister Sorgdrager (justitie) plaatst vraagtekens bij een beslissing van het kabinet waar ze zelf deel van uitmaakt. Dat bleek bij een partijbijeenkomst van D66 zaterdag in Bodegraven. Sorgdrager vroeg zich af of bijstandsmoeders met kinderen ouder dan vijf jaar wel gedwongen moeten worden te solliciteren. De Eerste en Tweede Kamer, inclusief de D66-fractie, zijn dit jaar akkoord gegaan met het kabinetsvoorstel de leeftijdsgrens op vijf jaar te stellen.

Op 1 januari volgend jaar gaat de nieuwe bijstandswet in. Deze bepaalt dat moeders met een bijstandsuitkering verplicht zijn te solliciteren vanaf het moment dat hun jongste kind vijf jaar wordt. In de oude wet lag die grens op twaalf jaar.

Volgens partijvoorlichter J. Nugteren van D66 heeft Sorgdrager met haar opmerking niet de bedoeling gehad de leeftijdsgrens alsnog in het kabinet ter sprake te brengen. De minister heeft zaterdag een bijna filosofische beschouwing gegeven over de zwaksten in de samenleving. Kern van haar betoog was volgens Nugteren, dat de sterken sterker worden en de zwakken zwakker. Sorgdrager gaf een opsomming van manieren om de positie van de zwakkeren in de samenleving te verbeteren. Nugteren: “Ze vroeg zich af of die leeftijdsgrens van vijf jaar bij kinderen van bijstandsmoeders wel juist is.”

Volgens Sorgdrager staat sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders haaks op het belang van kleine kinderen om op te groeien in een omgeving “waarin veiligheid, geborgenheid en liefde zijn gewaarborgd”. Sorgdrager is er niet op tegen dat vrouwen met jonge kinderen werken, maar vindt dat zij daar niet toe gedwongen moeten worden. Wat dan wel de leeftijd van kinderen moet zijn, dat zei Sorgdrager niet. De fractievoorlichter van D66 spreekt voor de minister door aan te nemen “dat Sorgdrager de eerste zal zijn om zichzelf ondeskundig te noemen op het gebied van sociale zekerheid”.

Melkert (sociale zaken) die verantwoordelijk is voor de nieuwe wet heeft volgens een woordvoerder de opmerking van Sorgdrager voor kennisgeving aangenomen. Omdat de wet door beide Kamers is, bestaat er volgens de woordvoerder geen enkele reden de leeftijd van de kinderen van bijstandsmoeders ter sprake te brengen. “Die leeftijdsgrens is verlaagd om de economische zelfstandigheid van vrouwen te bevorderen door ze zo kort mogelijk uit het arbeidsproces te houden.” De nieuwe bijstandswet probeert meer de nadruk te leggen op plichten dan op de rechten die aan het krijgen van een uitkering gekoppeld zijn.