Oeso: herstel economie Rusland zet door

ROTTERDAM, 2 OKT. De neergang van de Russische economie loopt ten einde. Het economisch herstel van Rusland, waarvan dit jaar de eerste tekenen te zien zijn, zal zich in 1996 versterkt voortzetten als de Russische autoriteiten het huidige tempo van economische hervormingen handhaven.

Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar eerste rapport over Rusland dat vandaag is vrijgegeven. De OESO voorspelt dat het reële bruto binnenlands produkt van Rusland dit jaar met vijf procent zal afnemen, in 1994 bedroeg de daling 15 procent. Voor 1996 verwacht de organisatie een stijging, met twee procent.“Beschouwen we de vooruitgang tot dusver, dan mogen we niet vergeten hoe jong de hervormingen zijn”, stelt de OESO. Over het geheel genomen heeft “de economische structuur aanzienlijke veranderingen ondergaan”.

De inflatie - de belangrijste bedreiging voor het economisch herstel van Rusland - daalt minder snel dan de regering heeft aangegeven, maar zal volgens de OESO in 1995 uitkomen op ongeveer 110 procent. Een aanzienlijke verbetering in vergelijking met de 215 procent op jaarbasis die vorig jaar werd gerealiseerd. Met het oog op de komende verkiezingen in december waarschuwt de OESO dat de Russiche regering de komende maanden onder druk komt te staan om het strakke monetaire beleid te versoepelen. De OESO voorspelt voor 1996 een inflatiepercentage van 60.

De ontwikkeling van de werkloosheid in Rusland is volgens de OESO bemoedigend. Niet alle werklozen staan officieel geregistreerd, maar gezien de enorme achteruitgang in de produktiviteit had de teruggang in werkgelegenheid veel sterker kunnen zijn.

De OESO schrijft de relatief gunstige werkloosheidscijfers toe aan onder meer de flexibiliteit op de arbeidsmarkt, de lage en vaak moeilijk te krijgen werkloosheidsuitkeringen en het uitblijven van ingrijpende herstructureringen in het bedrijfsleven. De OESO voorziet een gestage toename van de werkloosheid tot acht procent van de actieve beroepsbevolking dit jaar en negen procent in 1996.

Aangemoedigd door de resultaten van de economische hervormingen in Rusland overweegt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de steun aan Moskou uit te breiden. Volgens een hoge IMF-functionaris zal “binnen enkele maanden” een nieuw pakket steunmaatregelen ter waarde van meer dan een miljard dollar (1,6 miljard gulden) worden aangekondigd.