Netelenbos wil 100 mln extra voor basisschool

DEN HAAG, 2 OKT. Staatssecretaris Netelenbos (onderwijs) wil 100 miljoen gulden extra uittrekken voor het onderwijs aan de kleutergroepen op de basisschool. Dit zei ze gisteren in het actualiteitenprogramma Het Buitenhof.

Scholen dienen het geld te gebruiken om hun klassen te verkleinen of om klasse-assistenten aan te stellen die met een diploma uit het middelbaar beroepsonderwijs de leerkracht terzijde staan in de kleuterklas, aldus de staatssecretaris. Een gewoon onderwijzer dient een HBO-opleiding te hebben gevolgd.

Netelenbos wil het geld inzetten in de laagste drie klassen, omdat daar de basis wordt gelegd om de rest van de basisschool goed door te kunnen komen. In de praktijk geven schoolbesturen, met het oog op de aansluiting met het voortgezet onderwijs, vaak voorrang aan het verkleinen van de hoogste klassen.

Netelenbos sluit met haar pleidooi voor een extra investering van 100 miljoen gulden aan bij de wens die een meerderheid van de Tweede Kamer te kennen gaf tijdens de algemene beschouwingen twee weken geleden. Toen drongen CDA, PvdA en D66 er bij de regering op aan 100 miljoen gulden extra te investeren in het basisonderwijs, met name in de laagste groepen.

In hoeverre de staatssecretaris de extra 100 miljoen gulden moet zoeken binnen de onderwijsbegroting moet deze week blijken bij de financiële beschouwingen van de Tweede Kamer. Op verzoek van premier Kok zullen de fracties van CDA, PvdA en D66 concrete voorstellen doen waar het geld vandaan moet komen.

Volgens het PvdA-Kamerlid De Cloe zoeken de financiële fractiespecialisten nog naar mogelijkheden, maar, zo benadrukt hij, “het geld zal niet bij onderwijs vandaan komen. Het moet geen sigaar uit eigen doos worden”.

Zelf wil De Cloe het geld bestemmen voor klasse-assistenten. Hij heeft becijferd dat er met 100 miljoen gulden ongeveer 1.600 assistenten aan het werk kunnen terwijl verkleining van de groepsgrootte met één leerling bijna 200 miljoen gulden kost. Met de extra hulpkrachten in de klas kunnen basisscholen daadwerkelijk beter op niveauverschillen tussen leerlingen inspelen en proberen minder kinderen met leerproblemen door te verwijzen naar speciale scholen, verwacht de Cloe.

In het televisieprogramma liet staatssecretaris Netelenbos een soortgelijke wens horen. Zij wil de assistenten inzetten om “eindelijk eens een eind te maken aan het zittenblijven”. Volgens haar is zittenblijven in veruit de meeste gevallen niet goed, want het komt maar “zeer zelden” voor dat een leerling op alle fronten zoals taal, rekenen en wereldoriëntatie achter is, terwijl hij wèl heel jaar moet overdoen.“Dat is slecht voor het kind en slecht voor het onderwijs”, aldus Netelenbos. In plaats daarvan moet een kind voortaan overgaan naar de volgende klas, terwijl daar een klasse-assistent een leerling extra helpt om de achterstand in te lopen. Vandaag praat de Tweede Kamer met de staatssecretaris over het beleid voor het basisonderwijs.