'Gemeente Den Haag steeds armer'

DEN HAAG, 2 OKT. De gemeente Den Haag heeft veel minder inkomsten dan de andere drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De gemeente geeft per inwoner ook aanzienlijk minder uit dan de andere steden.

Dit blijkt uit een onderzoek dat het bureau Cebeon in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd. Twee jaar geleden concludeerden de onderzoekers bij een vergelijkend onderzoek dat de uitgaven van de vier grote steden beschouwd moesten worden als een minimumniveau. “Inmiddels is Den Haag feitelijk onder dat minimum terecht gekomen”, aldus een verklaring van de gemeente. “Den Haag wordt steeds armer.”

De inkomsten van Den Haag liggen 69 miljoen gulden lager dan in de andere steden, dat wil zeggen 154 gulden per inwoner. De vrij besteedbare uitgaven van Den Haag bedragen ongeveer 1,2 miljard gulden, 2.232 gulden per inwoner, en dat is ten minste 115 gulden per inwoner minder dan de andere drie grote steden.

Uit het vergelijkend onderzoek blijkt verder dat Den Haag relatief meer geld uitgeeft aan zorg, bijstand en stadsvernieuwing en minder aan kunst en ontspanning. Ook liggen de budgetten voor groen, wegen en openbare ruimte beduidend lager dan in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

De oorzaak voor het verschil met de andere steden ligt voornamelijk in het gebrek aan inkomsten uit gemeentelijke bedrijven zoals het energiebedrijf, het havenbedrijf en vooral het grondbedrijf. Oorzaak bij het grondbedrijf is de ruimtenood. Door het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden komen er nauwelijks extra inkomsten uit de onroerende-zaakbelasting binnen. Ook ontbreken in Den Haag nieuwe locaties voor bedrijventerreinen. De weinige beschikbare locaties kunnen alleen tegen heel hoge kosten worden ontwikkeld, voornamelijk als gevolg van bodemsanering. En door de hoge bebouwingsdichtheid en het intensieve gebruik van de openbare ruimte zijn de kosten van aanleg en onderhoud relatief hoog, zo blijkt uit een tweede onderzoek, van bureau Kolpron naar de financiële positie van het grondbedrijf.

De gemeente Den Haag, die afgelopen vrijdag de begroting voor volgend jaar presenteerde, kampt met een tekort van 180 miljoen gulden. Behalve voor dit jaar zal de gemeente ook voor volgend jaar de artikel 12-status aanvragen. Er wordt komend jaar voor 30 miljoen gulden bezuinigd.

De deplorabele financiële situatie van Den Haag verhindert niet dat er wordt geïnvesteerd in infrastructuur in het centrum, stadsvernieuwing en sociale vernieuwing. “Waar de eigen mogelijkheden van de gemeente vrijwel zijn uitgeput, weet het college zich gesteund door het rijk, particulier initiatief en private beleggers”, aldus de gemeente.