Fokker-verlies al boven 900 miljoen

ROTTERDAM, 2 OKT. Fokker heeft in het derde kwartaal van dit jaar een verlies geleden van circa 250 miljoen gulden. Samen met het eerder gepubliceerde verlies van 651 miljoen gulden over het eerste halfjaar komt het negatieve resultaat van de vliegtuigbouwer over de eerste negen maanden uit op ruim 900 miljoen gulden.

Een en ander valt af te leiden uit een mededeling van Fokker dat het bedrijf eind september een negatief eigen vermogen heeft van ongeveer 200 miljoen gulden. Eind juni was er nog sprake van een positief eigen vermogen van circa 50 miljoen gulden.

Het bedrijf heeft laten weten ondanks de uiterst moeilijke financiële situatie “tenminste tot eind 1995” in staat te zijn aan al zijn veplichtingen te voldoen door middel van een overbruggingskrediet van moederconcern DASA. Fokker deed die mededeling op verzoek van de Amsterdamse effectenbeurs die vóór 1 oktober nadere gegevens had gevraagd om te kunnen beoordelen of de aandelen Fokker al of niet in de notering konden blijven. De beurs heeft op grond van deze mededeling en van nadere informatie van Fokker besloten de officiële notering “vooralsnog te handhaven”.

Of Fokker beursgenoteerd kan blijven hangt voornamelijk af van het welslagen van de financiële herstructurering waarover Fokker en moederonderneming DASA momenteel in overleg zijn met de Nederlandse overheid. Fokker heeft een financiële injectie nodig van circa 2,3 miljard gulden. Minister Wijers is vooralsnog niet ingegaan op een verzoek om nieuwe forse overheidssteun. Hij heeft DASA en Fokker om een beter toekomstplan gevraagd. De Nederlandse overheid en DASA, de twee groot-aandeelhouders, proberen elkaar de bal toe te schuiven als het gaat om de vraag wie het eerst met geld voor Fokker over de brug moet komen.

Fokker kondigt voor 29 november een buitengewone aandeelhoudersvergadering aan om de aandeelhouders op de hoogte te brengen van de voortgang bij de pogingen om de financiële positie te versterken.