'Douane liet voor FIOD drugs door'

DEN HAAG, 2 OKT. De douane in Rotterdam heeft in 1993 en 1994 23 keer een verzoek gekregen van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) om containers in schepen niet te controleren. De containers, waarin softdrugs zaten, werden bewust doorgelaten.

Dat zei H. Huisman, hoofd van het Douane Informatiecentrum (DIC) in Vlaardingen, vanmorgen voor de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden. Volgens Huisman is zo'n verzoek dit jaar nog één keer voorgekomen. Huisman zei dat hij in de loop van 1994 “nattigheid” voelde omdat er steeds vaker verzoeken kwamen van de FIOD om containers waarvan de douane vermoedde dat de “inhoud afweek van de normale patronen”, niet te controleren.

De voorzitter van de enquêtecommissie, Van Traa, zei tijdens het verhoor van Huisman over gegevens van de Amsterdamse officier van justitie J. Valente te beschikken dat er sinds april 1992 in Rotterdam 36 keer containers ongemoeid zijn gelaten door de douane, met medeweten van het DIC. Wat er met de overige 13 containers in de haven is gebeurd werd niet duidelijk. Huisman wist daar niets van.

Huisman stapte begin dit jaar naar het ministerie van financiën, waaronder de FIOD valt. “In de loop van 1994 begon ik het wel heel veel te vinden”, zei Huisman. Huisman kreeg in maart 1993 voor het eerst een verzoek van de FIOD een container ongemoeid te laten. Meestal gebeurde dat voor onderzoeken van de criminele inlichtingendienst (CID) van de politie in Kennemerland, maar ook enkele keren voor de korpsen Gooi- en Vechtstreek en Rotterdam-Rijnmond. Met de ongecontroleerde doorlating van de containers waren hoeveelheden van 22.050 kilo in 1993 en 7.500 kilo in 1994 gemoeid. De FIOD verzekerde Huisman begin dit jaar dat de inhoud van de containers altijd in een later stadium in beslag werd genomen. Huisman twijfelt daaraan. Overigens meldde de FIOD aan het hoofd van het Douane Informatiecentrum niet in alle gevallen wat er met de ongecontroleerde containers gebeurde.

De douane in Rotterdam heeft dit jaar ongeveer tachtigduizend kilo verdovende middelen vernietigd zonder dat de FIOD een onderzoek instelde, zei Huisman verder. Wegens een gebrek aan capaciteit bij de FIOD worden veel verdovende middelen “geveegd”, onder toeziend oog van een officier van justitie vernietigd zonder dat er een onderzoek volgt. Volgens Huisman is er dit jaar meer dan 200 ton aan voornamelijk marihuana aangetroffen in containers in de haven. In de meeste gevallen betreft het schepen uit Latijns-Amerika.

Vorig jaar “veegde” justitie 60.000 tot 70.000 kilo verdovende middelen, zonder dat de FIOD een onderzoek begon naar de achtergronden van de leveringen. In dat jaar werd totaal 188.000 kilo aangetroffen.