Boerencomité over mestplan: 'Van Aartsen moet eindelijk eens luisteren'

DEN HAAG, 2 OKT. Het boerenactiecomité 'Wij zijn het zat' zal vanmiddag op het ministerie van landbouw met minister Van Aartsen over de mestplannen van het kabinet praten. Het comité hoopt dat de minister “uit zijn loopgraaf tevoorschijn komt en eindelijk eens een keer luistert”.

Volgens het comité sluiten de mestvoorstellen van Van Aartsen niet aan op de boerenpraktijk. Het stellen van een strakkere fosfaatnorm raakt volgens het aan de centrale landbouworganisatie LTO gelieerde comité veel meer boeren dan de minister veronderstelt. “Met deze maatregel zorgt hij voor vluchtgedrag, de boeren zullen er voor zorgen dat ze niet boven de twee en een halve koe per hectare uitkomen. Dan zijn ze vrijgesteld van verdere maatregelen”, aldus J. Roemaat, voorzitter van 'Wij zijn het zat'.

“Tot nu toe hebben wij heel wat wijzigingen aangedragen, maar de minister heeft daar niets mee gedaan. Het lijkt wel of Van Aartsen star vastzit in een loopgraaf waar hij niet uit wil komen. Daarom gaan wij daar maar eens bijzitten”, aldus Roemaat. De LTO kan zich niet vinden in “de nogal ruige vorm van actievoeren” van het actiecomité 'Wij zullen doorgaan' van het Nederlands Verbond Varkenshouders (NVV). Pogingen om samen één front te vormen ketsten daarom af. 'Wij zijn het zat' en 'Wij zullen doorgaan' delen in hoofdlijnen wel dezelfde kritiek op het voorgenomen mestbeleid.

Het 'wilde' comité 'Wij zullen doorgaan' vindt het “onzin en flauwekul” dat Van Aartsen de verliesnorm van de mest in het hele land wil laten gelden. “De grond en de weersomstandigheden verschillen nou eenmaal per regio. Je moet de verliesnorm per regio bekijken. Wij zijn bovendien voor een verliesnorm van vijftig kilo fosfaat in het jaar 2000. De veertig kilo die Van Aartsen al twee jaar eerder wil bereiken is onhaalbaar”, aldus een woordvoerder. Zaterdag zal 'Wij zullen doorgaan', dat zegt “veel sympathie betuigenen” te hebben ontvangen na de dossierroof in Assen, de minister ontvangen in hun vakbondgebouw in Barneveld.

Boerenactieleider W. van den Brink van het NVV pleit voorts voor inkrimping van de varkensstapel. Dit zal tweehonderd miljoen gulden kosten, de overheid moet daarvan tachtig procent voor haar rekening moet nemen. De mestplannen van minister Van Aartsen blijven volgens de leider van het comité 'Wij zullen doorgaan' “onaanvaardbaar”.

Het aantal varkens zou, volgens het NVV, met 100.000 stuks teruggedrongen moeten worden. “Een sanering in de varkenshouderij zal alleen plaats mogen vinden als die tot doel heeft om de sector er sterker uit te laten komen. Ons voorstel heeft tot doel de prijs van de biggen op te krikken en om de structuur van de varkenshouderij en de gezondheid van de dieren te verbeteren. Bovendien geeft het een gunstig milieu-effect”, aldus een woordvoerder van het NVV.Om verdere uitbreiding van de varkensstapel te voorkomen zal er wel een varkensquotum regeling moeten worden ingevoerd. “Nieuwkomers zullen dan andere boeren uit moeten kopen. Anders saneer je aan de ene kant en loopt het weer vol aan de andere kant”, meent het NVV.

Minister Van Aartsen heeft nog niet gereageerd op de plannen van het verbond. “Er moet eerst een duidelijk plan worden gepresenteerd, maar op het eerste gezicht lijkt het NVV met niet veel nieuws te komen. Een varkensquotumregeling is er eigenlijk al in de vorm van de mestproduktie-rechten”, aldus een woordvoerder van het ministerie.